Ormoški občinski svet se je na današnji seji najprej seznanil s trendi varnostnih pojavov na območju občine Ormož. Komandir PP ORMOŽ Edvard Cvetko pravi, da so v letu 2016 na področju kriminalitete zabeležili za 21,13 % več kaznivih dejanj kot v letu 2015; nekaj več je bilo tudi kršitev javnega reda in miru, ugodnejše razmere pa beležijo na področju prometne varnosti, saj se je skupno število prometnih nesreč zmanjšalo. Bilo jih je 75, z eno smrtno žrtvijo in 29 telesnimi poškodbami. Na področju varovanje državne meje so zabeležili 1 ilegalni prehod.
V nadaljevanju seje so potrdili »zaključni račun občine za leto 2016«, kljub temu, da je svetnik Dani Vrbnjak bil oster z očitki, kako se sredstva namenjena za poslovno cono prenašajo iz leta v leto, v smeri razvoja gospodarstva in turizma, pa se ne naredi nič. Drugi so pojasnjevali, da ne občina, ne država ne more financirati gospodarskih subjektov, konkretnega povpraševanja pa ni, kljub temu, da občina ponuja kar nekaj ugodnosti potencialnim investitorjem.
Potrdili so tudi rebalans proračuna za leto 2017 in k obstoječemu proračunu zagotovili slabih 1,3 milijona za investicije (med drugim bo potrebnega več denarja za modernizacijo načrtovanih cest, (ker se je podražil asfalt), za preplastitev igrišča v Mestni grabi, za nakup knjižničnega gradiva v načrtovani krajevni knjižnici v Ivanjkovcih, za subvencioniranje oskrbe s pitno vodo in drugo). K tej točki je svetnik Jani Ivanuša (SNS) vložil amandma, da se iz proračuna izvzamejo sredstva (10tisoč evrov), ki jih občina namenja za ureditev smučišča »Globoki klanec« v Hranjigovcih (občina Sveti Tomaž), ker je mnenja, da občina Ormož od tega ne bo imela nič. Z njim so se strinjali tudi svetniki SMC, a večina amandmaja ni sprejela.
V nadaljevanju so sprejeli Odlok o spremembah Odloka o občinskem prostorskem načrtu, ki odslej omogoča, da za zagon industrije na območju nekdanje Tovarne sladkorja ni več potrebno okoljevarstveno dovoljenje.
Med ostalimi točkami na dnevnem redu so izglasovali negativno mnenje k imenovanju Brigite Tetičkovič iz Ptuja za direktorico CSD v Ormožu, pozitivna menja pa Vladu Hebarju za ravnatelja OŠ Miklavž pri Ormožu ter obema kandidatkama Tatjani Petek in Klavdiji Zorjan Škorjanec za ravnateljico Glasbene šole Ormož.