Razen v gasilskem domu, imajo v Ivanjkovcih od meseca marca avtomatski eksterni defibrilator nameščen tudi na zgradbi tamkajšnje osnovne šole. Čemu služi in kako se z njim rokuje so se danes dopoldne podučili tudi šolarji; z njegovo pravilno uporabo se namreč lahko pomaga sočloveku ob morebitnem srčnem zastoju, in takšnega znanja ni nikoli preveč, meni ravnateljica Nada Pignar. Za odlično – otrokom razumljivo – predstavitev rokovanja z aparaturo je poskrbel dipl.zdravstvenik Boštjan Viher.
Ravnateljica osnovne šole Nada Pignar pa še dodaja, da postavitev defibrilatorja na šolsko poslopje ni bila slučajna, tako je dostopnejši vsem krajanom, služil pa bo tudi za izobraževanje šolarjev.

V vsakem primeru je mreža javno dostopnih defibrilatorjev, velikega pomena. Še eden več v kraju, sploh pa dostopnejši, bo v primeru laičnega oživljanja ob srčnem zastoju morda rešil katero od življenj. Tega dejstva so se tako v danes naučili tudi ivanjkovski šolarji.