Društvo FORUM Ormož je v petek imelo tiskovno konferenco na kateri so “pokometirali” sprembo cen odlaganja ostanka komunalnih odpadkov, ki se nam obeta in razpis koncesije za javno razsvetljavo v Občini Ormož ter na vodovod brez uporabnega dovoljenja. Opozorili pa so tudi na – po njihovem mnenju – nepravilnosti pri gradnji vrtca pri Veliki Nedelji. PRISLUNITE posnetku tiskovne konference v celoti, kjer sta Vili Trofenik in mag.Boštjan Štefančič povedala: