Župan Alojz Sok je včeraj dopoldne sklical tiskovno konferenco, kjer je predstavil rebalans občinskega proračuna za leto 2014, ki ga bodo Občinski svet Ormož obravnaval na seji v ponedeljek. Ta je potreben, ker razmere narekujejo kar nekaj sprememb v zastavljenem finančnem načrtu občine: Od tega, da je država zmanjšala sredstva za investicije v občinah z 4 na 2 odstotka, do nepremičninskega davka, dviga DDVeja, izdelave projektne dokumentacije za rekonstrukcijo vodovoda, načrtovane izgradnje odlagališča nenevarnih odpadkov z zasebnim partnerjem, do izdatnejšega sofinanciranja delovanja gimnazije; gradnje devetih odsekov cest; gradnje kanalizacije v Miklavžu pri Ormožu ter v Ivanjkovcih in drugo.

Je pa župan Alojz Sok obrazložil še, zakaj na zahtevo opozicije ni sklical izredne seje, kjer bi obravnavali ugotovitve Upravnega sodišča v zvezi z odmero komunalnega prispevka za kanalizacijo v Podgorcih in Veliki Nedelji. Tako pojasni: