Pet svetnikov v ormoškem Občinskem svetu: Stanko Podgorelec, Dušan Cvetko, Nives Petek, Boštjan Štefančič in Vili Trofenik so včeraj sklicali izredno sejo Občinskega sveta, ki pa je zaradi nesklepčnosti ni bilo.
Imenovani svetniki so na dnevni red uvrstili le eno točko v zvezi z odločbami za odmero komunalnega prispevka za kanalizacijo v krajevnih skupnostih Podgorci in Velika Nedelja.
Ker je župan istočasno bil na zasedanju Odbora za gospodarstvo, je za vodenje pooblastil Vilija Trofenika, ta pa je potem vodenje seje predal vodji svetniškega kluba Zares in Liste za razvoj občine Ormož Stanku Podgorelcu, ta je potem hitro ugotovil, da so na sejo prišli le sklicatelji, ena svetnica se je opravičila; ostalih 14 svetnikov pa tako na sejo ni bilo brez pojasnila.
Verjetno pa bo beseda na temo komunalnega prispevka tekla na redni seji, ki jo je ormoški župan Alojz Sok sklical za ponedeljek.