KOT poroča RADIO PRLEK, so iz notranjih virov podjetja Carthago iz Odrancev, izvedeli, da bi podjetje Safilo naj tik pred podpisom pogodbe o prodaji prekinilo vsa pogajanja o prodaji podjetja. Podjetje Carthago je o tem obvestilo delavce, v obvestilu pa hkrati zapisali, da je bila sklenitev skupnega dogovora tik pred vrati, saj so pogajanja z lastnikom potekala pozitivno. V zadnjem trenutku pa so bila enostransko prekinjena in pripravljenost za prodajo s strani podjetja Safilo za nadaljnja pogajanja ne obstaja več.