Ministri EU, pristojni za kmetijstvo, so danes zgodaj zjutraj zaključili večletna pogajanja o reformi Skupne kmetijske politike za obdobje 2014 – 2020. Minister mag. V drugih točkah je dosedanji dogovor za Slovenijo ugoden, zlasti glede večje prožnosti pri izbiri novega modela neposrednih plačil, ozelenitve ter predlaganih rešitev na področju razvoja podeželja. Dejan Židan je ob zaključku pogajanj poudaril, da je Slovenija zadovoljna s pogajalskim dosežkom, saj kmetijska politika omogoča stabilnost proizvodnje hrane, bolj sonaravno kmetijstvo (ozelenitev kmetijstva) in dodatno podporo mladim v kmetijstvu.
Članicam se je tako uspelo dogovoriti, da se kvote za sladkor podaljšajo do leta 2017, kar je za Slovenijo po Židanovih besedah sprejemljivo, saj proizvajalci sladkorja potrebujejo še nekaj časa, da se za proizvodnjo usposobijo.
Tako je danes povedal tudi Mirko Kosi, predsednik Združenja pridelovalcev sladkorne pese, in dodal, da se bodo aktivnosti Združenja za oživitev proizvodnje sladkorja v Sloveniji šele sedaj lahko prav začele. In do leta 2017 bo ravno dovolj časa za vse predvidene aktivnosti.