Danes 2. septembra je bil PRVI šolski dan. Sedem osnovnih šol v občini (s podružnicama v Podgorcih in na Kogu) letos obiskuje 1041 šolarjev. 116 je prvošolcev, 108 pa tistih, ki letos obiskujejo deveti razred.
V OŠ ORMOŽ je 399 šolarjev, 44 jih je v prvem razredu, 51 v devetem. Na OŠ VELIKA NEDELJA imajo 233 šolarjev, 18 jih je v prvem, 26 v devetem razredu. Na podružnični šoli v PODGORCIH je 76 šolarjev, od tega jih je kar 17 v prvem razredu. Na OŠ MIKLAVŽ PRI ORMOŽU je 135 šolarjev, 12 jih je v prvem in 15 v devetem razredu. Na podružnični šoli na KOGU imajo 29 šolarjev, v prvem razredu so 4 učenci. V OŠ IVANJKOVCI je 143 učencev, 14 jih je v prvem in 16 v devetem razredu. Na OŠ STANKA VRAZA v ORMOŽU imajo 26 šolarjev, v prvem razredu jih je 7.
V OŠ SREDIŠČE OB DRAVI bo tekoče šolsko leto 155 učencev, 16 jih je v prvem in 16 v devetem razredu. OŠ SVETI TOMAŽ pa letos obiskuje 151 učencev, 17 jih je v prvem in 17 v devetem razredu.
Na GIMNAZIJI ORMOŽ je 152 dijakov. 64 jih je v gimnazijskem in 88 v programu predolske vzgoje. V prvi letnik gimnazijskega programa je vpisanih 20 in v program predšolske vzgoje 32 dijakov. S tem da imajo v gimnazijskem programu letos 17, v programu predšolske vzgoje pa 19 maturantov.
GLASBENO ŠOLO ORMOŽ letos obiskuje 221 učencev.

VEČ v oddaji UTRIP ORMOŽA, 5. septembra 2019 ob 20.uri

Utrinki s prvega šolskega dne: