Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj – Ormož je medicinski sestri Andreji Obran podelilo SREBRNI ZNAK, kar v krogu zdravstvenih delavcev pomeni veliko priznanje :

Priznanje lahko prejme član društva, ki je s svojim delom in aktivnostjo doprinesel kar največ k prepoznavnosti in krepitvi vloge dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov na našem področju. Andrejo Obran – medicinsko sestra v ormoškem zdravstvenem domu so za priznanje predlagali njeni sodelavci.

„Priznanje mi zelo veliko pomeni“, je povedala Andreja Obran, „ saj to ni samo priznanje moji strokovnosti, pač pa mnenje in ocena mojih sodelavcev, ki so me za to priznanje predlagali.“

Andreji Obran pravi da si je že od otroštva želela biti medicinska sestra. Svoje delo tako z velikim veseljem opravlja že 16 let.
Poleg svojega odgovornega poklica je tudi aktivna članica Območne organizacije RK Sveti Tomaž, je mentorica prve pomoči v Civilni zaščiti, aktivno deluje pri prepoznavanju in krepitvi zdravstvene in babiške nege, predvsem na področju preventive ter prepoznavnosti poklica medicinske sestre v okviru „Dneva požarne varnosti“ v šolah in vrtcih; skupaj s Policijsko postajo Ormož in Prostovoljnim gasilskim društvom Pršetinci sodeluje pri različnih zdravstvenih vzgojnih programih. Njena družbene in strokovne aktivnosti pa segajo tudi na področje vzgoje prve pomoči pri mladih v različnih počitniških kolonijah, taborjenjih, ki jih organizira RK ali GZ Sveti Tomaž.
Tako, da ni dvoma, da je priznanje prišlo v prave roke.

Karolina Putarek

Andreja Obran ( Foto: Karolina Putarek)