V Ormožu je včeraj potekalo srečanje Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju, ki ga organizirata Zdravstveni dom Ormož in Občina Ormož.
Številni strokovnjaki so predstavili Center za krepitev zdravja, projekt Ormož zdravo mesto in novost v Ormožu: Center za duševno zdravje.
Dogodek so pospremile tudi stojnice na katerih so se predstavljali:
– Center ponovne uporabe Ormož;
– Policijska postaja Ormož;
– Ljudska univerza Ormož;
– Rdeči križ Ormož in društvo Spominčica;
– Center starejših občanov Ormož;
– Društvo za osteoporozo;
– SOPA;
– Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož
– Marta Gregorc, ki pripravlja predstavitev lokalnih dobrot;

“”Centri za krepitev zdravja” in “Centri za duševno zdravje” ter projekt “Ormož zdravo mesto” so del pomembne preventive, saj je pomembno, da o zdravju razmišljamo še preden je prepozno. Hiter tempo življenja nam to velikokrat onemogoča in prav zato so tukaj ustanove, ki ljudi morajo vzpodbuditi tudi k zavedanju o pomenu zdravja”, so v Izjavi za javnost zapisali organizatorji srečanja.

Srečanje je potekalo v Beli dvorani Grajske pristave. Uvodoma sta zbrane pozdravila župan Občine Ormož, Danijel Vrbnjak in direktorica ZD Ormož, Vlasta Zupanič Domajnko.
O Centrih za krepitev zdravja so spregovorili:
• Boris Plavšič, višji svetovalec na Direktoratu za javno zdravje, Ministrstva za zdravje
• dr. Olivera Stanojević Jerković, dr. med., Specialistka socialne medicine, predstojnica Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Maribor
• Pavla Govedič, dipl. med. sestra, vodja Centra za krepitev zdravja v Zdravstvenem domu Ormož

O projektu Ormož zdravo mesto:
• Župan Občine Ormož, Danijel Vrbnjak
• dr. Zlatko Zimet, Nacionalni koordinator za Zdrava mesta, Nacionalni inštitut za javno zdravje
• Mojca Zorčič, koordinatorka projekta Ormož zdravo mesto, vodja oddelka za Družbene dejavnosti in splošne zadeve na Občini Ormož

O Centru za duševno zdravje:
• dr. Jožica Maučec Zakotnik, vodja implementacije Nacionalnega programa za duševno zdravje (Nacionalni inštitut za javno zdravje) (10 min) – predstavitev Nacionalnega programa za
duševno zdravje
• dr. Vesna Švab (predstavitev Centra za duševno zdravje odraslih) (7,5 min)
• prof. Mojca Zvezdana Dernovšek (predstavitev Centra za duševno zdravje odraslih) (7,5 min)
• dr. Marija Anderluh (predstavitev Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov) (15 min)

Centri za krepitev zdravja

Centri za krepitev zdravja so samostojne organizacijske enote v zdravstvenih domovih, vzpostavitev Centrov sicer financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Namen Centrov je krepitev javno-zdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti.

Program za krepitev zdravja predstavlja skupinske delavnice in individualna svetovanja, kjer je možno pridobiti strokovne informacije, veščine in podporo za dolgotrajno spremembo življenjskih navad, ki bodo vodile do boljšega počutja in zdravja; ter različne aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnem okolju, pri čemer v skrbi za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju sodelujejo in se povezujejo z društvi za krepitev zdravega življenjskega sloga, z društvi bolnikov (npr. koronarnimi klubi, društvi diabetikov, društvi bolnikov z osteoporozo), z delovnimi organizacijami, izobraževalnimi institucijami in ostalimi, ki lahko pripomorejo k zdravju prebivalstva v lokalnem okolju.

Od oktobra v Ormožu CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE otrok, mladostnikov in odraslih

Z oktobrom pa je v Ormožu vzpostavljen tudi eden izmed (regijskih) Centrov za duševno zdravje, ki je na voljo prebivalcem iz območij Ormoža, Ljutomera in Lendave.
Namen centrov je povečati dostopnost do celovite strokovne pomoči, saj so strokovnjaki ugotovili, da psihiatrična pomoč pri nas vsem ni dostopna, na pregled je treba pogosto čakati tudi več mesecev.
Po nekaterih podatkih dobi psihiatrično pomoč manj kot desetina otrok, ki bi jo nujno potrebovala. Potreb pa je vse več. Po podatkih Nacionalnega inštituta za se je od leta 2008 do leta 2015 zaradi duševnih in vedenjskih motenj med mladimi obisk v zdravstvenih domovih povečal za več kot 25 odstotkov, pri specialistih za dobrih 70 odstotkov, za skoraj polovico se je povečala poraba zdravil, med mladostniki, starimi od 15. do 19. let, pa za več kot 70 odstotkov.
Do konca leta bo tako v Sloveniji delovalo 10 Centrov za duševno zdravje otrok in 10 centrov za odrasle. Za izvedbo Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–28 skrbi Nacionalni inštitut za javno zdravje. Desetletni nacionalni program duševnega zdravja, sprejet pred dobrim letom v državnem zboru, predvideva 25 Centrov za duševno zdravje za odrasle (CDZO) in 25 Centrov za duševno zdravje za otroke in mladostnike (CDZOM).

ORMOŽ ZDRAVO MESTO

Med tematikami na minulem srečanju Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pa je bil predstavljen tudi projekt Ormož zdravo mesto. Občina Ormož se je na vabilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje odzvala s podpisom pisma o nameri in tako uradno pristopila v VII. fazo delovanja programa zdravih mest.

Novo obdobje šestih let delovanja v mreži zdravih mest bo zasledovalo naslednje splošne cilje in temeljne teme:
– investiranje v ljudi, pravičnost in vključenost, človekove pravice
– ustvarjanje takšnih okolij, ki krepijo zdravje in večajo kvaliteto življenja
– večja participacija v partnerstva za zdravje in dobro počutje
– izboljševanje blaginje v lokalnih skupnostih z dostopnostjo do javnih dobrin in storitev
– promocija miru in varnosti
– zaščita Zemlje pred propadanjem.
Občina Ormož je oblikovala 12 članski projektni svet »Ormož zdravo mesto«. Predlagani cilji in naloge iz VII. faze delovanja programa zdravih mest so zastavljeni široko, tako da bodo lahko aktivnosti prilagodili potrebam lokalne skupnosti. Trudili se bodo za skrb za človeka skozi vsa starostna obdobja (torej skrb za ranljive skupine, duševno zdravje, krepitev javnega zdravja, prehrano, debelost, alkohol), za zdrave šole, kolesarske poti, rekreacijske površine, čisto okolje, vključevanje ljudi na vseh ravneh za odločanje o aktivnostih za izboljšanje zdravja ipd. V letu 2019 so v zvezi s tem že potekale številne aktivnosti namenjene skrbi za zdravje in boljše počutje ljudi, pa tudi za varnejše življenje v lokalni skupnosti.
V prihodnjih letih načrtujejo poleg izvedbe raznih aktivnosti tudi vzpostavitev spletne strani, na kateri bodo razvidne vse načrtovane in izvedene aktivnosti na temo zdravja, zdravega načina življenja, varovanja okolja, krepitve in promocije zdravja, večje kvalitete življenja in podobno. kp