V občini Središče so danes ( petek, 03.08.2012) z izvajalcem Komunalnim podjetjem ORMOŽ podpisali pogodbo za izgradnjo 580 metrov dolgega pločnika v Kolodvorski ulici.

V okviru investicije bodo izvedli
ureditev enostranskega pločnika v širini 1,4 m in dolžini 580 m (zemeljska dela, tampon, asfaltna ureditev s postavitvijo obojestranskih robnikov) na vzhodni strani lokalne ceste skozi Kolodvorsko ulico v smeri kolodvora,
ureditev javne razsvetljave s postavitvijo 17-ih kandelabrov na celotni dolžini pločnika,
postavitev NN priključkov za javno razsvetljavo,
ureditev odvodnjavanja cestišča na obeh straneh z obnovo že obstoječe meteorne kanalizacije z jaški v dolžini 300 m.
Župan občine Središče ob Dravi Jurij Borko:
KLIKNI SPODAJ
JurijBORKO_plocnik03_08_2012

To je zadnja investicija, ki so jo v Središču ob Dravi načrtovali za letošnje leto. Vrednost gradbenih del z DDVejem znaša 112.219,23 evrov. Sredstva za investicijo so zagotovljena v proračunu občine Središče ob Dravi za leto 2012. Del sredstev v višini je zagotovljen na podlagi 23 člena Zakona o financiranju občin v višini 82.521,00 €.

Dela bodo zaključena previdma sredi oktobra.

Ob podpisu pogodbe: Pavla MAJCEN, direktorica Komunalnega podjetja Ormož in Jurij BORKO, župan občine Središče ob Dravi (Foto:Karolina Putarek)