Današnji stavki javnega sektorja ( zaposlenim v šolah, vrtcih in policistom) so se na ormoškem pridružili v Zdravstvenem domu Ormož ( Obravnavali so le nujne primere in redne preglede, na katere so bili pacienti naročeni že pred časom); stavki so se pridružili tudi v Lekarni Ormož. Lekarna je bila odprta le za nujne potrebe.
V Psihiatrični bolnišnici so stavko podpirali, vendar stavkali niso. Po odločitvi delavcev pa se stavki niso pridružili na Upravni enoti Ormož, prav tako pa ne na Občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.
Tudi zaposleni v ptujskih in ormoških enotah Centra za socialno delo in Zavoda za zaposlovanje so danes delali normalno in niso stavkali. Stavki se niso pridružili v ormoški Javni razvojni agenciji.
V Pokrajinskem muzeju Ptuj Ormož se je za stavko opredelila tretina tistih zaposlenih, ki so člani sindikata.