Častna pokroviteljica in slavnostna govornica minule svečane akademije ob 750 letnici prve pisne omembe Ormoža in ob prazniku Občine Ormož je bila predsednica Republike Slovenije NATAŠA PIRC MUSAR, ki je povedala:

 

“Dober večer in hvala za povabilo na praznovanje vašega občinskega praznika. Vesela sem, da sem lahko nocoj z vami in da vam lahko iskreno čestitam ob obeležitvi 750-letnice prve omembe mesta Ormož.

 Ni veliko mest v Sloveniji, ki se lahko ponašajo s tako zgodnjo letnico omembe v zgodovinskih dokumentih, saj dokazi o prvi naselbini segajo že v čas pred našim štetjem.

 Prvič se ime naselbine Holermůs omenja v listini iz leta 1273. Čas, ko se prvič omenja Ormož, je bil čas bojev za vzhodno mejo med ogrskimi kralji in Salzburško nadškofijo.

 Prav te kraje so že od nekdaj prečkale pomembne prometne poti, ki so v tedanjem času odigrale ključno vlogo pri pozicioniranju mest in ohranjanju njihove moči. Ormož je tudi že zelo zgodaj, iz strateških razlogov, dobil trške, kmalu za tem pa tudi mestne pravice.

 Ormož, kot ga poznamo danes, ohranja pomembno vlogo v Podravju in smelo prevzema gospodarsko in kulturno pobudo v regiji.

 Da v vaši sredini številna podjetja vidijo uspešno poslovno prihodnost, smo se skupaj prepričali na aprilski otvoritvi nove tovarne avtodomov podjetja Carthago. S tem se v vašem mestu ustvarjajo nova delovna mesta, tudi takšna z visoko dodano vrednostjo, ki so temelj za boljše plače, višji standard zaposlenih in predstavljajo tudi enega od pogojev, da se nadarjene mlade zadrži v mestu in v regiji.

 Drugi tak pogoj so dostopna javna stanovanja za tiste, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje. Z veseljem sem sprejela novico, da je to ena pomembnejših prioritet župana in občinske uprave v naslednjem obdobju, ki ji sledijo tudi potrebne spremembe občinskih prostorskih aktov, ki bodo odprle pot gradnji novih stanovanj za mlade družine.

 Seveda vse to potegne za seboj tudi bolj prijetne skrbi. Takih, ki si jih v Sloveniji želimo. Naraščaj potrebuje vrtec, ki je že v izgradnji, projektirate že tudi novo osnovno šolo, velika želja je po novi telovadnici, ki bo predstavljala pomemben temelj za nadaljnji razvoj športnega turizma na ormoškem območju.

 Ormož s širšo okolico postaja vedno bolj cenjena in prepoznavna turistična destinacija. Bogato vinarsko tradicijo preko zgodb vinskih poti povezujete z mrežo kolesarskih poti, zavedate pa se tudi izjemne kulturne dediščine, ki bo v središču razvoja kulturnega turizma vašega mesta. Z obnovo gradu boste korak bližje temu cilju, ki je tudi cilj slovenske turistične strategije. Ponuditi gostom nepozabna doživetja, v neokrnjeni naravi, ob tradicionalni kulinarični in vinski ponudbi ter s spoznavanjem raznolike kulturne dediščine, na katero smo Slovenci tako zelo ponosni. Vse to sestavlja koncept butičnega turizma, ki kakovost ponudbe postavlja pred množičnost obiska. Trajnostni turizem, ki upošteva naravne danosti in svojo prepoznavnost gradi na darovih zemlje, ki si jih mnogi, v marsikateri regiji ali velikem mestu, že ne morejo več privoščiti. Vse to se lahko doživi pri vas, o čemer sem se lahko danes prepričala tudi sama pred prihodom na proslavo.

 Cenjeni župan, spoštovane občinske svetnice in svetniki,

 z zadovoljstvom spremljam razvoj Ormoža in številnih projektov, ki ste jih skupaj potrdili v vaših ključnih občinskih dokumentih. Pomembno je, da ste ne glede na strankarsko pripadnost enotni v prizadevanjih za razvoj vašega kraja in v izgradnji boljših pogojev življenja vseh občank in občanov.

 Če boste znali z vašimi ukrepi in projekti zadržati mlade v vašem mestu in regiji, boste naredili ogromno za vaš kraj in vtisnili trajen pozitivni pečat Ormožu kot dinamičnemu, gospodarsko uspešnemu mestu, kjer mladi vidijo svojo prihodnost in z veseljem ostajajo doma.

 To je v obdobju odseljevanja mladih v večja urbana središča eden največjih izzivov vsakega občinskega vodstva in merilo uspeha vašega mandata. Iskreno vam želim, da boste pri tem uspešni.

 

Spoštovane občanke in občani Ormoža,

veseli me, da je vaša občina ena tistih slovenskih občin, ki ima trenutno velik razvojni potencial in to na vseh področjih. Potekajo številne javne in zasebne investicije, ki bodo pripomogle k boljšemu življenju za vse. Tudi zagonu pri gospodarskem razvoju še ni videti konca in zadovoljna sem, da je med podjetniki toliko zanimanja za vaš kraj.

 Upravičeno ponosni ste lahko na naravne danosti in kulturne lepote, ohranjeno mestno jedro pa postavlja Ormož med lepša mesta na Slovenskem.

 Bodite ponosni na svojo bogato zgodovino in iz nje črpajte navdih za prihodnost.

 Čestitke Ormožu in čestitke vsem vam! “