Jutri ob 13.00 uri v prostorih Ljudske univerze Ormož pripravljajo učno uro taroka, ki so jo naslovili „Tarok za staro in mlado“. Igra je nastala v 15.stoletju v Italiji in še vedno ima svoj poseben čar ne glede na starost udeležencev igre, sploh pa je vedno služila urjenju malih sivih celic.
Udeleženci jutrišnje učne ure taroka se bodo tako seznanili z zgodovino taroka, spoznavali karte in potek igre.