LJUDSKA UNIVERZA ORMOŽ bo v ponedeljek (20.januarja)ob 08.30 uri v prostorih Osnovne šole Mladika na Ptuju uri začela z izvajanjam programa „Spodbujanje socialne vključenosti žensk – državljank tretjih držav“.
Program, ki ga izvaja Ljudska univerza Ormož je namenjen izključno ženskam, ki bodo v 120 urnem usposabljanju poskušale izboljšati svojo komunikacijo v slovenskem jeziku. Srečale se bodo z vsakodnevnimi življenjskimi situacijami na šoli, v vrtcu, pri obisku zdravnika ali uradov. Spoznale bodo mestne znamenitosti, v zaodrju doživele nastanek nastopa kulturnega društva, se naučile peči prave ptujske krofe, se skupaj pripravljale na pustovanje in podobno. V različnih delavnicah bodo ustvarjale izdelke in  se naučile osnov računalništva. Nekaj delavnic bo namenjenih tudi družini in aktivnostim, ki jih bodo udeleženke obiskovale skupaj s svojimi otroci.
 Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav in Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ), zato je za udeleženke brezplačen.