Marca letos je državni zbor sprejel resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja za obdobje 2018–2028, katerega namen je krepitev in ohranjanje duševnega zdravja Slovencev, preprečevanje duševnih motenj v vseh starostnih obdobjih, zmanjševanje stigme in diskriminacije oseb z duševnimi motnjami, izboljšanje kompetenc strokovnih služb na vseh področjih varovanja duševnega zdravja in njihovo povezovanje ter zmanjšanje institucionalizacije na področju duševnega zdravja. “Eden od ključnih korakov pri doseganju teh ciljev je vzpostavitev nove javne mreže centrov za duševno zdravje, v katerih bodo delovali timi za interdisciplinarno obravnavo duševnih motenj v skupnosti, ki bodo zajemali tudi mobilne krizne intervencije”, je pojasnila strokovna direktorica PB ORMOŽ psihiatrinja dr.VESNA ŠVAB. Do leta 2028 naj bi v Sloveniji zaživelo 50 takšnih centrov: 25 za duševno zdravje otrok in mladostnikov in 25 za duševno zdravje odraslih ter centrov za zgodnjo obravnavo, ki bodo nadgradili zdajšnje razvojne ambulante. Eden takšnih centrov bo tudi v Ormožu. Tako so se včeraj na posvetu srečali predstavniki ormoške Psihiatrični bolnišnice, predstavniki Zdravstvenih domov Ormož, Ljutomer, Murska Sobota, Lendava in Ptuj, Združenje OZARA, zastopnik pacientovih pravic in podpredsednik organizacije ŠENT Edo Belak ter predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so predstavili svoje načrte in poglede na vzpostavitev Centra za duševno zdravje v Ormožu oziroma v regiji.


Duševno zdravje ni samo stvar zdravstvenega sektorja, ampak tudi številnih drugih sektorjev, tudi politike…

Centri se bodo v prihodnje povezovali z drugimi, že obstoječimi službami – centri za socialno delo, šolskimi svetovalnimi službami, z lokalno skupnostjo in nevladnimi organizacijami, ki delujejo v skrbi za boljše duševno zdravje Slovencev.
Z resulucijo bi tako uvedli regionalne centre za duševno zdravje, ki bodo kadrovsko in vsebinsko nadgradili službe za duševno zdravje ter omogočili sodelovanje in povezanost zgoraj naštetih. Namen je, da bi se skrb in obravnava ljudi s težavami v duševnem zdravju v vseh življenjskih obdobjih čim bolj oblikovala v skupnosti, to je tam, kjer ljudje živijo.
V vsakem centru bo deloval tim strokovnjakov različnih strok iz zdravstveno-socialnega sektorja. Sodelovali bodo: zdravniki psihiatri in pedopsihiatri, klinični psihologi, socialni pedagogi, delovni terapevti, logopedi, specialni pedagogi, diplomirane in srednje medicinske sestre in patronažne sestre.

Reorganizacija Psihiatrične bolnišnice Ormož

Poseben izziv za prihodnost predstavlja reorganizacija bolnišnice, pa je povedal direktor ANDRAŽ JAKELJ, mag.jav.upr., ki je na posvetu predstavil, kaj reorganizacija prinaša. Med dugim združevanje oddelkov, uvedba dnevne bolnišnice, poseben vhod za bolnike in drugo… Gre torej za prostorsko reorganizacijo, a tudi vsebinsko.

Dr.VESNA ŠVAB, dr.med, spec.psih.- strokovna direktorica in ANDRAŽ JAKELJ, mag.jav.upr – direktor PBO

Dr. Vesna Švab, dr.med., spec.psih odstopila z mesta strokovne direktorice

Sicer pa se v PBO srečujejo še z eno novostjo: psihiatrinja Vesna Švab je po letu in pol odstopila z mesta strokovne direktorice Psihiatrične bolnišnice Ormož. Njeno odločitev so v ponedeljek obravnavali tudi na seji sveta bolnišnice in se z njenim odstopom strinjali. Do imenovanja novega strokovnega direktorja oziroma direktorice bo kot v.d. za največ eno leto na njeno mesto stopila psihiatrinja in nevrologinja Biljana Stojčeska.