Glede na to, da bo letos potekla veljavnost velikemu številu osebnih dokumentov (osebnih izkaznic in potnih listov) državljank in državljanov Slovenije, hkrati pa bo potrebno do 19.1.2023 zamenjati stara vozniška dovoljenja, so se načelniki vseh upravnih enot v Sloveniji z ministrom za javno upravo Boštjanom Koritnikom dogovorili, da bodo z namenom, da bi zagotovili državljankam in državljanom čim hitrejšo obravnavo, imele vse upravne enote po Sloveniji za pridobitev osebnih dokumentov (osebna izkaznica, potni list in vozniško dovoljenje) dodatne uradne ure in sicer:

– v četrtek, 21. aprila 2022, od 8. do 15. ure
– v soboto, 14. maja 2022 od 8. do 12. ure.

UE Ormož bo zagotovila dodatne uradne ure za ureditev osebnih dokumentov tudi v torek, dne 19. aprila 2022 od 15. do 17. ure,

Državljanke in državljane pozivajo, da v čim večjem številu izkoristite dneva odprtih vrat za zamenjavo osebnih dokumentov.