ORGANIZACIJSKI IN DELOVNI UKREPI UE ORMOŽ POVEZANI S PANDEMIJO KORONAVIRUSA

Upravna enota Ormož zaradi preprečevanja možnosti za širjenje okužbe s koronavirusom sprejema naslednje ukrepe glede organizacije dela in poslovanja s strankami:

1. Ukrep:
Predhodno naročanje strank

Upravna enota Ormož prehaja takoj in v celoti na predhodno naročanje strank po telefonu: 02 7415 400 oziroma elektronsko preko elektronskih sporočil na e-naslov upravne enote: ue.ormoz@gov.si, ali preko navadne pošte in sicer samo za najnujneše primere odločanja v upravnih zadevah in v drugih upravnih nalogah.

2. Ukrep
Omejitev vstopa

Omeji se vstop strank v poslovno stavbo, v kateri deluje Upravna enota Ormož in sicer:

1. V času uradnih ur Občinske uprave Občine Ormož in sicer v ponedeljek: med 8. in 10. uro ter v sredo: med 15. in 17. uro skozi glavni vhod. V zgradbo smejo vstopati samo stranke, ki so naročene po telefonu oziroma po elektronski pošti. Ob vstopu v stavbo si stranke razkužijo roke v avli poslovne stavbe. Ob vstopu jih bo pričakal eden izmed zaposlenih, ki jim bo tudi izmeril temperaturo.

2. V preostalem času uradnih ur Upravne enote Ormož in sicer: v ponedeljek: med 10. in 12. uro ter med 13. in 15. uro, v torek: med 8. in 12. uro ter 13. in 15. uro, v sredo: med 7. in 12. uro ter med 13. in 15. uro in v petek: med 8. in 13. uro bo zagotovljen vstop za naročene stranke z dvoriščne strani skozi vrata za invalide. Naročena stranka pozvoni pri vratih za invalide. Takoj po vstopu si razkuži roke.

3. Vse stranke, ki vstopijo v prostore upravne enote se naproša, da upoštevajo ostale preventivne ukrepe (higiena kašlja, da se ne rokujejo, da ohranijo medosebno razdaljo 1,5m).

3. Ukrep:
Vlaganje vlog

Vloge v upravnih in drugih zadevah se posredujejo samo v elektronski obliki ali po navadni pošti, razen v nujnih primerih.

4. Ukrep
Sklepanje zakonskih ali partnerskih zvez

Sklepanje zakonskih ali partnerskih zvez se do nadalnjega odpove oziroma prestavi.

5. Ukrep

1. Odpovejo se vse že razpisane ustne obravnave v upravnih zadevah različnih gradbenih in uporabnih dovoljenj (tehnični pregledi) z veliko strank in drugih udeležencev, oziroma vse ustne obravnave, ki vključujejo več kot dve osebi poleg uradne osebe in niso nujne narave.

2. Do dalnjega se ne razpisujejo ustne obravnave v upravnih zadevah različnih gradbenih in uporabnih dovoljenj (tehnični pregledi) z veliko strank in drugih udeležencev, oziroma vse ustne obravnave, ki vključujejo več kot dve osebi poleg uradne osebe in niso nujne narave.

3. Ne vabijo se in se ne izvajajo zaslišanja strank, prič, izvedencev, oziroma se ne izvajajo izjave strank v vseh ne nujnih primerih, oziroma se odpovedo.

4. Ne izvajajo se ogledi na terenu v vseh ne nujnih primerih, oziroma se odpovejo.


Ti ukrepi veljajo takoj in se uporabljajo do preklica.


Irena Meško Kukovec

Načelnica