V torek, 4. oktobra 2011, je bilo v nakupovalnem centru Citypark v Ljubljani odprtje prodajno-promocijskega mesta Podravsko-Ptujsko-Ormoške regionalne destinacijske organizacije.

Izjava za javnost:

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj je bilo uspešno na razpisu za pridobitev sredstev namenjenih razvoju destinacijskih organizacij, ki ga je v lanskem letu razpisalo Ministrstvo za gospodarstvo (Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za izvedbo aktivnosti vzpostavitve Regionalne destinacijske organizacije). Podravsko-Ptujsko-Ormoška RDO obravnava turistično področje, ki ga predstavlja 19 lokalnih skupnosti, polnopravnih članic RDO-ja in 8 pridruženih podpornih občin, ki se bodo projektno vključevale v aktivnosti RDO-ja. Občine se skupaj z gospodarskimi subjekti, povezujejo zaradi trženja in skupnega nastopa na trgu, ter vidijo odlično priložnost za razvoj ene najmočnejših gospodarskih panog – turizma, skozi 4 geografske turistične tržne znamke:  »Jeruzalem Ormož – pravljica sonca«, »Haloze – nazaj k naravi«, »Slovenske gorice – preprosto čudovite« in »Ptuj – zakladnica tisočletij«.

Konkretni cilji projekta so:
1.Povečanje nočitev v turistični destinaciji.
2.Povečanje prihodov tujih in domačih obiskovalcev v turistični destinaciji.
3.Uspešnost vzpostavitve delovanja RDO-ja s 40 zasebnimi turističnimi subjekti.
4.Absolutna rast tujih nočitev.
5.Razviti minimalno 5 novih integralnih turističnih proizvodov, ki temeljijo na tradiciji in kakovosti.

Ena od aktivnosti Podravsko-Ptujsko-Ormoške regionalne destinacijske organizacije je skrb za povezovanje posameznih turističnih ponudnikov v integralne turistične produkte v okviru tržnih znamk ter skupna promocija in prodaja v Sloveniji ter tujini.

Promocija skupnih tržnih znamk za turističnega ponudnike pomeni, vključitev v promocijske materiale, s katerimi bomo destinacijo promovirali doma in v tujini, posredno prisotnost na najpomembnejših turističnih predstavitvah po Evropi, dostop do profesionalno oblikovanih fotografij in predstavitvenih filmov, predstavitve na spletni strani RDO in v 24-urnem »touch screen« informacijskem sistemu. Promocijska sredstva iz projekta RDO so namenjena oblikovanju in oglaševanju turističnih paketov geografskih znamk v časopisih in revijah, na letališčih, na televiziji in na spletu. Vključeni turistični ponudniki bodo prisotni v prodajnih paketih geografskih blagovnih znamk, ki jih bodo prodajali na stičišču glavnih tokov splošne potrošnje blaga in storitev namenjenih končnemu kupcu.

V sladu z zastavljenim načrtom ter izpeljanim postopkom Javnega naročila, smo za izvedbo aktivnosti Promocije na tujih in domačih trgih, izbrali izvajalca Eventim Si. d.o.o. in v sodelovanju z njim dne, 4. 10. 2011, odprli prvo direktno prodajno-promocijsko mesto destinacije, v nakupovalnem centru Citypark v Ljubljani. Na tem mestu so ponujeni inovativni turistični paketi iz destinacije, zasnovani po meri določenih ciljnih skupin – družine, športni navdušenci, romantični pari, sestavljeni v doživljajske zgodbe. Paketi so naprodaj v lično oblikovani embalaži, ki vsebuje tudi tematsko darilo, ki »govori« o vsebini paketa.
Slavnostnega odprtja prodajno-promocijskega mesta sta se udeležila župana dveh večjih destinacijskih občin RDO, dr. Štefan Čelan (MO Ptuj) in Alojz Sok (Občina Ormož), direktor Direktorata za turizem pri Ministrstvu za gospodarstvo, mag. Marjan Hribar, direktor Eventima Si. d.o.o., Jure Pezdirc, predsednik Pokrajinske turistične zveze Spodnje Podravje, Gorazd Žmavc, direktorica ZRS Bistra, dr. Aleksandra Pivec, vsebinski koordinator projekta, Dejan Podgoršek ter številni predstavniki turističnega gospodarstva iz Podravsko-Ptujsko-Ormoške regionalne destinacijske organizacije.

mag. Karmen Štumbeger
vodja Oddelka za gospodarstvo
OBČINA ORMOŽ