V ponedeljek se bodo ormoški občinski svetniki sestali na 16. redni seji seji, oziroma na prvi seji po dopustu. Župan Alojz Sok je na dnevni red uvrstil 18 točk:
Med drugim se bodo svetniki seznanili s poročilom občinskega programa varnosti občine Ormož v letu 2011/2012.
Medobčinsko redarstvo je z izvajanjem svojih nalog na območju občine Ormož začelo s 1.avgustom 2011, s cilji preventivno delovati na področju prometne in splošne varnosti ter vključevanje v vzdrževanje javnega reda in mira.
Večji del svojega delovnega časa občinski redarji posvečajo nadzoru nad mirujočim prometom, predvsem nad spoštovanjem cestno prometnih predpisov in upoštevanje prometnih signalizacije. Ugotavljajo namreč, da je še vedno največ prekrškov zaradi neupoštevanja prometne signalizacije in zaradi nedovoljenega parkiranja.
V nadaljevanju seje bodo potem obravnavali tudi predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka za gradnjo komunalne infrastruktutre v občini Ormož in določili ceno za programe predšolske vzgoje, namreč cenik predšolske vzgoje, ki je v veljavi od 1.septembra 2010 je potrebno znižati zaradi vrste varčevalnih ukrepov glede na gospodarsko situacijo in stabilizacijo javnih financ. Beseda pa bo tekla tudi o zmanjšanju notranje površine na otroka v vrtcih, kar bi pripomoglo, da se v vrtce lahko sprejme večje število otrok.
Sicer pa bodo svetniki razpravljali še o predinvesticijskih zasnovah za izgradnjo kanalizacije s čistilno napravo v Veliki Nedelji, Mihovcih, v Trgovišču, Cvetkovcih in v Osluševcih, imenovali člane sveta Zavoda za informiranje Ormož in izvolili predstavnika v volilno telo za volitve državnega sveta in določili kandidata za člana državnega sveta. Odločali bodo tudi o enkratni denarni pomoči v višini 1.560 evrov, občanu, ki mu je požar uničil gospodarsko poslopje z živino; reševali pa bodo še nekaj premoženjsko pravnih zadev.