Na spletni strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS je ponovno objavljen javni razpis za podajo ponudb za nakup zemljišč v poslovni coni LIPJE SREDIŠČE OB DRAVI.

V ponudbi so parcele št. 766/4(6445 m2); 766/6 (3495 m2; 766/7 (3558 m2) in 766/8 (2383 m2), vse k.o. Središče ob Dravi

Javni razpis je dostopen na spletni strani, kjer je možno pridobiti tudi vse obrazce.

http://www.s-kzg.gov.si/si/javne-objave/javno-zbiranje-ponudb/javni-razpis-za-zbiranje-ponudb-za-prodajo-stavbnih-zemljisc-st-478-362021/

Razpis je odprt do: 02.12.2021, do 12 ure. Javno odpiranje ponudb: 3.12.2021, ob 9.uri.