Danilo Kosi je v imenu Civilne iniciative proti umestitvi odlagališča odpadkov v ormoško okolje, danes sklical tiskovno konferenco, kjer je opozoril, da je Občinski svet občine Ormož dne 22.12.2014 na svoji 3. redni seji sprejel Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Center za ravnanje z odpadki Podravje (OPPN CeROP), ki bi naj bil v nasprotju z Operativnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije dne 13.03.2013.
Od zahtev, pod katere se je trenutno že podpisalo 300 občanov pa je Danilo Kosi navedel naslednje:
PRISLUHNITE odlomku z današnje tiskovne konference:

K povedanemu je dodal še, da se somišljenikom v civilni iniciativi zdi popolnoma neodgovorno in nesprejemljivo, da je občina odlagališče umestila v prostor in se o slednjem ni posvetovala z občani. Menijo pa tudi, da na ormoškem območju odlagališča odpadkov ne potrebujemo, saj jih je v Sloveniji dovolj, kapacitete pa se na račun ločenega zbiranja odpadkov povsod povečujejo.
Javna razprava v zvezi z odlagališčem bo 23.marca v Domu kulture.
Več v oddaji UTRIP ORMOŽA, 12.03.2015