Dela na novi zgradbi, kjer bo v SVETEM TOMAŽU deloval Medgeneracijski center, gredo h koncu , kar pomeni, da bo center še letos dobil prve stanovalce:

Nova zgradba, ki bo v Svetem Tomažu služila medgeneracijskemu centru je postavljena na skoraj hektar velikem zemljišču pod vrtcem. Dela gredo h koncu, kar pomeni, kar pomeni, da je tudi okolica že urejena, v notranjosti pa te dni že poteka montaža pohištva. »Gre za veliko pridobitev, ki se je v občini Sveti Tomaž zelo veselijo, saj starejšim občanov ne bo več treba zapuščati domačega kraja in se seliti v oddaljene Domove za starejše, pač pa bodo lahko ostali v domačem okolju«, poudarja tamkajšnji župan Mirko Cvetko. Zgradba centra, velikega okrog 800 m2, prinaša 16 sob oziroma 32 ležišč in vse ostale prostore potrebne za delovanje Doma.
V Medgeneracijskem centru Sveti Tomaž, ki bo deloval pod okriljem Centra za starejše občane Ormož, bodo zaposlili predvidoma 12 oseb. Glede na sedaj znane zneske ocenjujejo, da bo dom stal 1,6 milijona evrov; večino, dober milijon evrov, zagotavlja koncesionar,- ormoški Center starejših občanov, razliko pa občina. Občini Sveti Tomaž v lasti ostaja mansardni del zgradbe, kjer bo prostor za različna medgeneracijska druženja in za zobno ter splošno zdravniško ambulanto.

Dan odrtih vrat oziroma otvoritev novega Medgeneracijskega centra bo sredi novembra. V decembru pa bo Dom lahko sprejel že prve stanovalce.

VEČ v oddaji UTRIP ORMOŽA, 10. oktobra 2019 ob 20.uri: