Dokumentacija za gradnjo medgeneracijskega centra v Svetem Tomaža je pripravljena. Občina v tem trenutku čaka na gradbeno dovoljenje. Javni razpis za izvajalca gradbenih del bo tako lahko že januarja in gradnja se bo začela.
Nova zgradba bo postavljena na zemljišču pod novim vrtcem in bo imela 1200 kvadratnih metrov površine. Imela bo 3 etaže in nudila 32 ležišč. Tako bo v Medgeneracijskem centru možno celodnevno varstvo ali pa samo dnevno, odvisno od potreb starejših občanov. Dom oziroma center bo deloval pod okriljem ormoškega CSO, sicer pa bo namenjen medgeneracijskim srečanjem oziroma medgeneracijskemu delovanju, za kar bodo prostore uredili v tretji etaži nove zgradbe. V zgradbi bo tudi prostor za novo zobno in splošno ambulanto; v centru kraja, kjer so ambulante sedaj, pa bo lekarna.003_medgeneracijski-dom-v-svetem-tomazu002_medgeneracijski-dom-v-svetem-tomazu004_medgeneracijski-dom-v-svetem-tomazu

Projektno dokumentacijo za izgradnjo Medgeneracijskega centra Sv. Tomaž je izdelalo podjetje DOMUS PROJEKT D.O.O., Prešernova 7, Ljutomer, Odgovorni projektant – arhitekt: ŠTEFAN BALER, univ.dipl.ing.arh.

Gradnja Medgeneracijskega centra bo stala predvidoma 1 milijon 800 tisoč evrov. In bo financirana iz občinskega proračuna, oziroma s kreditom.
Predlog proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2017 znaša 3 milijone evrov, od tega, torej se bo občina za en milijon zadolžila. Od večjih investicij pa imajo naslednje leto v načrtu modernizirati vsaj 3 kilometre cest, nadaljevati gradnjo širokopasovnega interneta, vlagali bodo v nadgradnjo ZD ORMOŽ in nekaj denarja namenili za nabavo gasilskega vozila v Savcih.