Naslovna fotografija: Letos je priznanje za aktivnosti na področju izvajanja SVIT programa prejela zdravnica ROBERTA RANTEŠ VINCEK (Foto: Zdravko Munda )

Aktivnosti v okviru državnega programa SVIT, ki jih izvajajo v ormoškem zdravstvenem domu so cenjene tudi v državnem merilu. To dokazujejo tudi priznanja, ki so jih za svoje dejavnosti v okviru programa doslej prejeli s strani Inštituta za varovanje zdravja Slovenije. Priznanje za leto 2011 je prejela direktorica Zdravstvenega doma Ormož Vlasta Zupanič Domajnko; pomočnica direktorice, višja medicinska sestra Cilka Špindler pa je lansko leto prejela celo naziv „ambasadorka programa SVIT“. Letos, v začetku januarja pa so s strani Inštituta za varovanje zdravja priznanje za aktivnosti v programu SVIT dodelili tudi zdravnici iz Zdravstvenega doma Ormož Roberti Ranteš Vincek, dr.med.

Vlasta Zupanič Domajnko, direktorica ZD ORMOŽ

AMBASADORKA programa SVIT: Cilka Špindler, višja med.sestra

Program SVIT v Sloveniji poteka na državni ravni od leta 2008. Vodi in izvaja ga Inštitut za varovanje zdravja in letos začenja tretji krog izvajanja. Častno pokroviteljstvo nad programom je pred kratkim prevzel predsednik države Borut Pahor.
 
Do sedaj zbrani in obdelani podatki potrjujejo, da je Program Svit učinkovit preventivni program, ki dosega kratkoročne cilje, to je zgodnje odkrivanje pred-rakavih sprememb in zgodnjih oblik raka na debelem črevesu in danki, kar bo dolgoročno pomembno vplivalo na zmanjšanje pojavnosti te oblike raka in umrljivosti zaradi raka na debelem črevesu in danki.
Zajema okrog 560 000 prebivalcev Slovenije. Gre za presejalni program, ki od vsakega udeleženca zahteva dejavno osebno udeležbo.
Konec leta 2012 se je na ravni Slovenije v program SVIT vključevalo 62,3 odstotka povabljenih, moških in žensk v starosti od 50 do 69 let, kar pomeni, da je še zmeraj veliko ljudi, ki vabilo v SVIT zavržejo in se ne vključijo v program, ki je sicer že mnogim rešil življenje. Najnižji delež vključenih je v severovzhodni Sloveniji, največ povabljenih pa sodeluje v gorenjski in novogoriški zdravstveni regiji. Moški se v program vključujejo bistveno slabše, kar zbuja posebno skrb, namreč rak na debelem črevesu in danki se pri moških pojavlja še pogosteje kot pri ženskah. Program SVIT lahko na leto reši življenje najmanj 200 prebivalcem Slovenije, mnogim pa prihrani veliko trpljenja, ki ga povzroči zahrbtna bolezen. Zaradi pravočasne odstranitve polipov v debelem črevesu in danki bo vsako leto v Sloveniji vsaj 300 obolelih za to obliko raka manj.

Mnogi udeleženci programa tako pri vključevanju v program potrebujejo pomoč ali morda spodbudo, morda tudi strokovni nasvet zdravstvenih delavcev ali pomoč pri obisku osebnega zdravnika in podobno. In tega se v ormoškem zdravstvenem domu še kako zavedajo.
Tudi letošnja dobitnica priznanja – zdravnica Roberta Ranteš Vincek, dr.med. ki pravi, da se je v izvajanje programa SVIT vključila na pobudo ambasadorke SVIT programa, višje medicinske sestre Cilke Špindler, in da ji v nobenem trenutku ni bilo žal. Svoje delo namreč zelo rada opravljala in se v dobro pacientov trudi tako s pojasnjevanjem in vzpodbudo vsakomur, ki bi pred vključevanjem v SVIT program imel pomisleke ali celo strahove pred dejanskim stanjem svojega zdravja. Zdravnica Roberta Ranteš Vincek z zadovoljstvom ugotavlja, da se je v zadnjem letu število udeležencev v programu SVIT na območju delovanja Zdravstvenega doma Ormož povečalo kar na 64 odstotkov.

V ZD ORMOŽ so se v aktivnosti znotraj programa SVIT vključili leta 2009. V tem času so naredili veliko na promociji programa. Ljudje so vse bolj ozaveščeni tudi s pomočjo aktivistk, s Cilko Špindler na čelu, ki so ubrale številne poti, kako se občanom približati in program predstaviti v pravi luči.
Tako program predstavljajo na različnih odmevnih prireditvah, po društvih in priložnostih, kjer se zbira veliko ljudi v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.

Občani v Zdravstvenem domu Ormožu vse informacije v zvezi s programom SVIT lahko kdajkoli dobijo po telefonu, lahko se obrnejo na svojega osebnega zdravnika, ali pa potrkajo na vrata SVITOVEGA kotička v ponedeljek in četrtek med 14.00 in 15.00 uro.

Nad programom SVIT bdi Inštitut za varovanje zdravja Slovenije

Sicer pa se v ZD ORMOŽ lahko pohvalijo s številnimi drugimi preventivnimi programi, ki jih izvajajo – in novostmi, ki jih ponujajo uporabnikom. Med velike pridobitve štejejo tudi tridimenzionalni ultrazvok, ki so ga nabavili pred kratkim. To pomeni, da odslej v Ormožu opravljajo tudi 3D ultrazvočne ginekološke in internistične preiskave, za kar se je včasih bilo potrebno odpraviti najmanj na Ptuj. Kmalu pa bo v Ormožu tudi ortopan, za potrebe stomatologov.