VIDEO NATEČAJ

Zavod Itadakimasu razpisuje video natečaj skupaj s festivalom Dnevi poezije in vina ter društvom Art Stays.

Predmet razpisa

Zavod Itadakimasu razpisuje video natečaj, ki bo potekal v dveh delih. Prvi del natečaja se bo odvijal med junijem in avgustom, drugi del natečaja v avgustu. Video natečaj je organiziran z namenom, da mlade in ustvarjalce spodbudi k ustvarjanju in interpretiranju določene teme oz. določenih pesmi, vendar v video obliki oz. v vizualnem mediju. Prvi del natečaja je namenjen video interpretaciji pesmi Srečka Kosovela, drugi del je usmerjen v zbiranje materiala o festivalu Dnevi poezije in vina, ki bi nastal v obliki intervjujev, kratkih prispevkov, anket in podobno.

1. del natečaja

Časovni okvir in prijava na natečaj
Prvi del natečaja bo potekal v mesecu juliju, natečaj pa krajevno ni omejen. Ustvarjalci bodo svoja dela lahko prijavili do 10. 8. 2013. Zbrana umetniška dela bo pregledala komisija, naredila izbor, dela pa bodo predstavljena širši javnosti, premierno na festivalu Dnevi poezije in vina, ki bo potekal 19. in 24. avgustom 2013 na Ptuju . V povezavi s festivalom sodobne umetnosti Art Stays bodo dela na ogled na razstavišču Art Stays do 1. septembra.

Tema natečaja
Vsa video dela, ki bodo ustvarjena morajo biti ustvarjena na temo pesmi Srečka Kosovela. Pesmi so tematski okvir, avtor pa lahko v svojem delu prikaže esenco pesmi, njeno tematiko, njeno problematiko, čustva, simbolno podobo pesmi, … Avtorji morajo za svojo video interpretacijo pesmi vzeti za podlago eno od pesmi in jo interpretirati v video obliki.

Tehnične zahteve video natečaja
Videi so lahko narejeni s katero koli tehniko, se pravi so lahko posneti na klasičen način, s fotoaparatom, mobitelom, … Tehnično sama izvedba snemanja ni določena, ocenjevala se bo le estetska funkcija videa in uspešnost predstavitve določene teme.

Video naj ne bo dolg več kot 5 minut.
Izdelke oddajte v formatu: mov, avi, mp4.

Nagrade

Knjižna nagrada+ vino+ terme + predstavitev oz. razstava
1. nagrada: 1 x družinska vstopnica v Terme Ptuj + Zbrane pesmi Srečka Kosovela
2. nagrada: 2 x kopanje in savna v hotelu Primus, Ptuj + Zbrane pesmi Srečka Kosovela
3. nagrada: 2 x kopanje v Termalnem parku, Ptuj + Zbrane pesmi Srečka Kosovela

Prijava
Prijavite se s svojimi deli do 10. 8. 2013 na naslov: Zavod Itadamikasu, Vrazov trg 1, 2250 Ptuj, mail: zavoditadamikasu@gmail.com

2. del video natečaja

Časovni okvir in prijava na natečaj
Drugi del natečaja bo potekal med festivalom Dnevi poezije in vina 2013 na Ptuju. Drugi del video natečaja je namenjen mladim, ki bi želeli snemati ter nabirati izkušnje s snemanjem, novinarske izkušnje, … Na festivalu jim bomo omogočili možnost intervjujev in snemanja, ….
Delo bo potekalo pod mentorstvom.

Ustvarjalci, ki bi želeli sodelovati se naj prijavijo kontaktni osebi Sanji Selinšek (email: sanja.selinsek@gmail.com, ali zavoditadakimasu@gmail.com) do 20.8.2013.
Cilj drugega dela natečaja je ustvariti kratke videe dolge do 10. minut, ki bi jih lahko vkomponirali v večjo enoto oz. kratki film.

Nagrada za sodelovanje: Knjižna nagrada

Naj vas spomnimo na nekaj pesmi SREČKA KOSOVELA:

TI NISI

Ti nisi, ki boš svet zavzel
in tiho utonil v eno s časom,
razpokan bodeš hrepenel,
razžgan, boleč, s hripavim glasom.

Kot Kras, ko veter še gorak
vžge te borove gozdove,
prežge temo – in tvoj korak
zaman gre mir iskat v mrakove.

Ti nisi, ki jo boš objel,
ko pala noč bo temna nanjo,
ti sanjal boš in hrepenel
in smrt ti uganila bo sanjo.

BORI

Bori, bori v tihi grozi,
bori, bori v nemi grozi,
bori, bori, bori, bori!

Bori, bori, temni bori
kakor stražniki pod goro
preko kamenite gmajne
težko, trudno šepetajo.

Kadar bolna duša skloni
v jasni noči se čez gore,
čujem pritajene zvoke
in ne morem več zaspati.

»Trudno sanjajoči bori,
ali umirajo mi bratje,
ali umira moja mati,
ali kliče me moj oče?«

Brez odgovora vršijo
kakor v trudnih, ubitih sanjah,
ko da umira moja mati,
ko da kliče me moj oče,
ko da so mi bolni bratje.

STARKA ZA VASJO

Lačni otroci ležijo na senu,
burja vihra skozi lino
pod nizkim, sivim čelom hiše –
noč je pokrila ravnino.

Mali sanja: krompirček,
ne eden – polna skleda. –
Tiho stopa za temno vasjo
raztrgana sivka Beda.

Drugi sanja: krompirček v oblici
mrzle ročice ogreje. –
Tiho stopa za hišami
in se ledeno zasmeje.

Tretji, četrti in peti in vsi –
tisoč in več – jaz ne morem spati.
Ničesar nimam in vendar mislim:
vse, o, vse bi vam moral dati!

VSTANEM OD MIZE

Vstanem od mize, ne morem sedeti, in
merim sobo v diagonali; vprašujem se,
kar drugi vpraševali so se že pred
menoj: Zakaj živeti?

V hladne šipe mesečina sije.
Soneti. Hodim po sobi
mračni. Zakaj živeti?
Zakaj so ljudje?
Ideal. Ideal. Ideal.
Vera.
Mir.

Družbeno-konstruktivistične pesmi

INTEGRALI

Rotacijski večer.
Drevje ob zeleni vodi.
Rotacija duha.
Moj duh je rdeč.

Ljubim svojo bolest.
Delam iz bolesti.
Še več, še več:
iz dna zavesti.

Iz dna zavesti,
da je vse zaman.
Verižniki
plešejo kankan.

Pripis: V opojnem solncu
spi stena hotela

POETSKO ŽIVLJENJE

Ah, življenje teh poetov!
Čevlji so jim brez podplatov,
suknje so jim polne lukenj
in klobuki bi brez škode
prešli pod vpliv krtače.

Razcefrane so jim hlače,
tak je pač potek usode,
da poeti bodo končno
morali hoditi nagi,
Hej, pa zalučaj za njimi …

Oh življenje teh poetov,
razcefrano in ubito,
vendar tam nekje še skrito
lučka tli kot pred oltarjem,
pogovarja se z vrtnarjem
božjim, ki odpira vrata,
in tolaži bolne duše.