Župan Alojz Sok je v petek sklical tiskovno konferenco, z željo, da se javno opredeli do enoletnega dela vlade Mira Cerarja. Ta že dolgo ne dela več v prid skladnemu regionalnemu razvoju. Ogorčeno ugotavlja, Alojz Sok:

Sedanja vlada že dolgo ne dela več v prid skladnemu regionalnemu razvoju, poudarja Alojz Sok, podeželje na račun vlaganj v razvita območja izgublja vedno več. Vlada za manjše občine enostavno nima več posluha, je še dodal in v nadaljevanju predstavil delo ministrstev, ki je precej slabo. Med drugim je spomnil na to, kako so bile nekatere občine izigrane pri razpisu za skladen regionalni razvoj, sodišče pa na pritožbe občin, še vedno ni odločilo ničesar. Občina Ormož je tako ostala brez sredstev za izgradnjo vrtca Velika Nedelja, ki bi ji sicer pripadla.

Eden izmed dokazov, kako malo je posameznim ministrstvom mar za pobude oziroma prošnje nekaterih občin, je tudi ignoranca Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo, da bi se omogočilo zviševanje hitrosti na državni cesti v Trgovišču. Gre za zvišanje hitrosti iz 50 na 70 km/uro, kar bi na okoliščine bila normalna hitrost.

Spregovoril je tudi o delu Ministrstva za okolje in prostor ter o zapletenih formulacijah občinskih prostorskih načrtov, kar predstavlja veliko oviro prizadevanjem za hitrejšo gospodarsko rast.

Sok je ogorčen tudi nad postopki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, to je namreč kar čez noč zvišalo strošek za oskrbnine v varstveno delovnih ustanovah. To za občino Ormož pomeni, da se je strošek za 5 ljudi od aprila zvišal za nekaj čez 13 tisoč evrov oziroma za 3370 eur na mesec.

Tudi Ministrstvo za kulturo nima na vidiku nobenih razpisov, saj bi občina Ormož nujno potrebovala sredstva za sanacijo gradu. Spomnil je tudi na Ministrstvo za zdravje, ki namerava ukiniti nekaj Nujnih medicinski pomoči v Zdravstvenih domovih, med temi tudi v Ormožu. Zaenkrat še ni nič dokončnega. Pohvalno je edino, da je Ministrstvo za zdravje financirano mobilni rentgen, ki v ZD ORMOŽ pomeni novo veliko pridobitev.
Ministrstva za finance znižuje glavarino, ker se v občinskih proračunih že močno pozna, je še dodal Sok, in občinam nalaga nove in nove obveznosti. Država ukinja tudi koncesijo za reko Dravo, ki jo plačuje za razvrednotenje prostora zaradi gradnje jezov, to bo za občino Ormož tudi velik primanjkljaj.
Nič kaj razveseljivi pa niso tudi postopki, ki se nanašajo na delo Ministrstva za infrastrukturo. Državne ceste so v zelo slabem stanju, še vedno pa ni nič dokončnega v zvezi z izgradnjo hitre ceste Ormož – Hajdina.
Pa tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ne da nič od sebe, pravi Alojz Sok. V tem trenutku še vedno ni nobenih usmeritev za novo finančno perspektivo. Tako tudi na občini Ormož ne vemo, če bodo pripravljeni projekti ostali v predalih. Ali se bomo le imeli možnost se prijaviti na kakšne razpise.
PRISLUHNITE posnetku tiskovne konference v celoti: