Razen dopolnjenega predloga proračuna občine Ormož za leto 2012, so se svetniki na svoji 10.redni seji seznanili tudi s poročilom o opravljenem nadzoru zaključnega računa občine Ormož za leto 2010. A se večina v občinskem svetu s poročilom ni strinjala.
Nadzorni odbor je namreč v svojem osnutku poročila opozoril na nekaj primerov korupcije – med drugim – v primeru, ko so članu občinskega sveta bila dodeljena nepovratna sredstva iz postavke „razvoj in prilagajanje podeželskih območij“ v višini 462 EUR – in v primeru sanacije ribnika v Veliki Nedelji, kjer NO navaja tudi sumljivo hitrost postopka za izbor izvajalca.
Svetnik Vili Trofenik iz vrst opozicije je predlagal, da naj poslovanje občine nujno pregledata računsko sodišče in protikoripcijska komisija; vendar se večina v občinskem svetu z njegovima predlogoma ni strinjala. Zaključni račun je namreč – tako kot to zahtevajo pravila – protikorupcijski komisiji že bil poslan, pa ni bilo pripomb; tudi na računsko sodišče so ga poslali in dobili odgovor, da to ni potrebno, je pojasnila občinska uprava.

Nasprotna mnenja pa so se kresala tudi v obravnavi predloga spremembe Odloka o ustanovitvi OŠ Velika Nedelja, kateri bi se na predlog svetnika Vilija Trofenika,( ki je spremembo Odloka tudi pripravil,) naj pridružil tudi velikonedeljski vrtec, ki trenutno deluje pod okriljem Vzgojno izobraževalnega zavoda VRTEC Ormož.
PRISLUHNI IZJAVI:
Vili Trofenik (KLIKNI TUKAJ)

…spremembo Odloka pojasnjuje svetnik Vili Trofenik. Čeprav je izid glasovanja bil tesen, je večina svetnikov bila proti Trofenikovemu predlogu. Glede na to, da pa vrtci v Miklavžu, na Kogu in Ivanjkovcih že dolga delujejo pod okriljem šole, pa Vili Trofenik izid glasovanja tako komentira:
PRISLUHNI IZJAVI
Vili Trofenik (KLIKNI TUKAJ)
Večina v Občinskem svetu je namreč bila mnenja, da vtrci v občini organiziani tako kot so, v strokovnem in vzgojnem smislu, najboljše delujejo.

V nadaljevanju seje so svetniki potem, med ostalimi točkami z dnevnega reda, Rokometnemu klubu Ormož za dozidavo in nadzidavo poslovnega objekta v Mestni grabi potrdili oprostitev plačila komunalnega prispevka, ki bi sicer znašal 5.104 EUR,

ter imenovali Cvetko Kocjan, Dominika Pongračiča in Anico Petek v Svet Območne izpostave JSKD Ormož,

in sklenili, da bosta letos podeljeni dve občinski priznanji, in sicer: Zlato plaketo občine Ormož bo prejel Ciril Meško iz Lahoncev, srebrno pa Območna obrtno-podjetniška zbornica Ormož.