V konferenčni dvorani Policijske postaje ORMOŽ je danes potekala konferenca upravljalcev, strokovnjakov in poznavalcev na temo “Ravnanje z odpadki v našem vsakdanu – iz prakse v prakso”. Konferenco sta organizirali Komunalno podjetje Ormož in Snaga d.o.o. Maribor in je potekala pod okriljem Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije ter Evropski sklad za regionalni razvoj (Projekt KOC EKO PROFILI).

Sodeč po vsebinah predavanj se izvajalci gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki vse bolj zadevajo svojega poslanstva in svoje vloge ambasadorjev čistega in zdravega življenjskega okolja. Prepričani so, da so svojo dejavnost enostavno primorani približati uporabnikom, ob tem pa nenehno tudi izobraževati svoj kader. Ravnanje z odpadki, kot smo ga navajeni, v današnji družbi, ki ima vse večje potrebe ne zadošča več. Zato se je pač nujno usmeriti v krožno gospodarstvo. Ne gre torej več samo za ločevanje odpadkov pač pa za kroženje materialov. Na odpadek namreč naj ne bi več gledali kot na odpadek pač pa kot surovino za jutrišnji dan.

60 slušateljev, med katerimi sta bila tudi župan občine Središče ob Dravi Jurij Borko in župan občine Sveti Tomaž Mirko Cvetko, sta uvodoma pozdravila direktorica Komunalnega podjetja Ormož Pavla Majcen, in mag.Aleš Vajngerl iz Snage d.o.o.; sledila je predstavitev projekta kompetenčnih centrov in povezovanja znotraj panoge, ki jo je pripravil Aleš Vidmar iz Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendiranje.
V nadaljevanje je Branko Kosi iz Snage d.o.o spregovoril o “Gospodarjenju z odpadki”; “Gospodarske javne službe povezane z ravnanjem z odpadki preko primera dobre prakse v občini Ormož” je predstavil Ludvik Hriberšek iz Komunalnega podjetja Ormož; Franc Stopajnik, Varnost d.d. je spregovoril o “Pomenu varstva pri delu pri izvajanju storitev ravnanja z odpadki”; Andrej Kovač, Snaga d.o.o. je spregovoril na temo “Varstvo okolja in sistem ravnanja z okoljem na primeru družbe Snaga d.o.o. Maribor”; Stanislav Račič, Snaga d.o.o je predstavil “oblikovanje cen gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki”; Martina Krajnc, Snaga d.o.o. o “Postopkih sodnih izterjav terjatev neplačnikov komunalnih storitev”; o “ločenem zbiranju odpadkov in pomenu zbirnih centrov” je spregovoril Viliband Šabeder, Snaga d.o.o; o “Ponovni uporabi odpadkov” dr. Marinka Vovk, EKO-TCE d.o.o.; o “Bioloških odpadkih” Marijana Čabrian Urania, Consulting & trade d.o.o.; o “ravnanju z OEEO preko primera dobre prakse v podjetju Gorenje surovina” Matej Dovšak, Gorenje Surovina d.o.o; o “Delovnih sredstvih in njihov pomen v delovnem procesu”; Jože Leskovar, Kostak d.d. Krško je predstavil ” Obdelavo odpadkov pred odstranjevanjem in o odlaganjem odpadkov”; “Kako z odpadki jutri”, pa je bila tema o kateri je govoril Branko Kosi, Snaga d.o.o.
Sledila je razprava, sklepne misli projekta Kompetenčni center EKO PREOFILA pa sta nanizali Natalija Žunko in Martina Krajnc iz projektne pisarne KOC EKO-PROFILI.

V odmoru je gostitelj konference komandir Policijske postaje Ormož Edvard Cvetko zbranim predstavil tudi Policijsko postajo Ormož.

Na konferenci: (Foto: Anita Bolčevič KP ORMOŽ)
slika_KOC

slika_KOC2