Društvo FORUM ORMOŽ je danes pripravilo tiskovno konferenco, kjer so predstavili, po njihovem mnenju, nezakonito izdajo računov koncesionarja za odlaganje ostankov komunalnih odpadkov in opozorili na ogrožanje obstoja krajevnih skupnosti v Občini Ormož in sicer zaradi zmanjševanja njihovih pristojnosti, ki bi jih prinesle predlagane spremembe Odloka o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Ormož.

Mag. Boštjan Štefančič je najprej spregovoril o izdaji nezakonitih računov za odlaganje ostanka komunalnih odpadkov. Kljub temu, da je bil sklep o znižanju cene odlaganja objavljen v Uradnem vestniku Občine Ormož, koncesionar mesečno še vedno izdaja približno pet tisoč računov v katerih uporablja stare cene in sicer 0,06623 namesto 0,03573 evrov/kg za izvajanje stroška storitve in 0,01637 namesto 0,01327 evrov/kg za stroške infrastrukture. Tako so predstavniki Foruma ogorčeni, ker že kljub 5 mesecev trajajoči zgodbi ni ukrepal ne župan, ne občinski svet, ne občinska uprava, niti nadzorni svet ali pristojna inšpekcija…

Vili Trofenik pa je, med drugim, imel nekaj pripomb k osnutku Odloka o občinskih gospodarskih javnih službah v občini Ormož, ki ga Občina uskljajuje s spremenjeno zakonodajo, in ga bo Občinski svet obravnaval na seji v ponedeljek. Vili Trofenik pravi, da so uskladitve pozne, saj v zadnjem času ni bilo nobene nove spremebe zakona, ki obravnava gospodarske javne službe. In je vse skupaj, po njegovem mnenju, spet le izgovor za nezakonoto stanje oziroma predstavlja zavajajoče opravičilo za neizvedene razpise koncesij.

Tiskovni konferenci Društva FORUM ORMOŽA, lahko v celoti prisluhnite spodaj: