Župani Markovcev, Zavrča, Vidma in Ormoža so 27. junija s prometnim ministrom Peterom Gašperšičem, z Direkcijo RS za infrastrukturo in družbo DARS podpisali SPORAZUM o navezavi bodoče nove ceste Ormož – Markovci na obstoječo cesto Markovci – Ptuj. S tem sporazumom bi ptujska občina naj pristala na začasno navezavo bodoče nove ceste Ormož-Markovci,  vendar ptujski podžupan Gorazd Orešek, ki je ob priložnosti podpisa nadomeščal župana Mirana Senčarja, ki je bil na dopustu, sporazuma ni podpisal. Na podpisu sporazuma pa  ni bilo tudi gorišniškega župana Jožefa Kokota, ki je bil odsoten zaradi bolezni, a je bilo rečeno, da bo sporazum podpisal naknadno.

V tem času sta SPORAZUM podpisala tudi župan Mestne občine Ptuj Miran Senčar in gorišniški župan Jožef Kokot, tako da se bo gradnja prvega odseka nove ceste od Ormoža proti Ptuju lahko pričela.  Z deli na viaduktu Sejanca bi predvidoma začeli čez dva tedna.

Ministrstva za infrastrukturo sicer zatrjuje, da bo navezava nove ceste začasna, in sicer do izgradnje odseka Markovci–Ptuj.  Najdlje pa 30 mesecev po pravnomočnosti uredbe o državnem prostorskem načrtu Markovci – Ptuj. V SPORAZUMU je tudi zapisano, da si bodo podpisniki prizadevali za JUŽNO varianto umestitve državne ceste na odseku od Markovcev do Ptuja.

Naslovna fotografija: Zdravko Munda (marec 2018)