Naslovna fotografija: Rado Munda (ARHIV JSKD OI Ormož)

V občini Središče ob Dravi praznujejo 68. občinski praznik. Praznik je posvečen spominu na 11. april leta 1942, ko so bili v mariborskih zaporih ustreljeni štirje krajani. Osrednja slovesnost je potekala minuli petek.    Slavnostni govornik je bil podžupan Tomaž Kosec, ki je predstavil pomembnejše mejnike v razvoju občine in cilje, ki si jih v prihodnje želijo doseči. V kulturnem programu so sodelovali učenci  OŠ Središče ob Dravi in Središka godba na pihala.  Višek slovesnosti je bila podelitev občinskih priznanj in plaket.  Priznanja so prejeli: DU Središče ob Dravi za projekt »Starejši za starejše«;  Marija Šalamun – dolgoletna aktivistka v domačem Turističnem društvu; Lea Rajh – za uspešno delo z gasilsko mladino znotraj GZ Središče ob Dravi; Mateja Munda – predsednica GZ Središče ob Dravi za dolgoletno aktivno delo na področju gasilstva.  BRONASTO plaketo so  namenili Kulturnemu društvu Obrež ob 50 letnici delovanja; SREBRNO plaketo PGD Obrež ob 100 letnici delovanja,  ZLATO plaketo občine Središče ob Dravi pa je letos prejel prof. Rado Munda za uspešno 20 letno vodenje Godbe Središče ob Dravi.   (Rado Munda bo gost v oddaji MED NAMI POVEDANO, v ponedeljek, 22. 04.2024)