Na Osnovni šoli Stanka Vraza Ormož so danes,  tako kot že nekaj let v novembru, pripravili dan odprtih vrat ter medse povabili starše, strokovne sodelavce okoliških vzgojno izobraževalnih zavodov in ustanov v lokalnem okolju, s katerimi sodelujejo skozi vse leto, ter zainteresirano javnost.  Z Dnevom odprtih vrat ponujajo vstop v šolske prostore in ogled dela z učenci s posebnimi potrebami, kakšni so pristopi pri delu, kakšne pripomočke pri tem uporabljajo in drugo.

Delo na šoli poteka v tem šolskem letu v 3 kombiniranih oddelkih prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom in v 2 oddelkih posebnega programa. Trenutno šolo obiskuje 30 učenk in učencev. Poleg dela v razredu učencem logopedinja, delovna terapevtka in nevrofizioterapevtka nudijo individualne obravnave. Učenci so vključeni v jutranje varstvo in po pouku v oddelke podaljšanega bivanja.

Obiskujejo različne interesne dejavnosti, v katerih imajo možnosti, da krepijo svoja znanja in spretnosti. Skozi celo šolsko leto sodelujejo v projektu »Z roko v roki«, ki je namenjen tako vrstniškemu kot tudi strokovnemu druženju učencev in zaposlenih naše šole in Osnovne šole Ormož. Aktivno pa se učenci ob pomoči zaposlenih vključujejo še v številne aktivnosti, ki potekajo v lokalni skupnosti. Udeležujejo se srečanj otroškega občinskega sveta, sodelujejo na otroškem parlamentu, predstavijo se na stojnici ob Dnevu Evrope, obiskujejo knjižnico, se družijo z vrstniki na aktivnostih v organizaciji Ljudske univerze in na različnih športnih aktivnostih.

Ob dnevu odprtih vrat si lahko obiskovalci ogledajo, kako poteka delo v razredih in pri individualnih obravnavah. Dobijo lahko tudi informacije o delovanju Društva Sožitje. Seznanijo se lahko z možnostjo nadaljnjega izobraževanja za učence, ki končajo program nižjega izobrazbenega standarda ter z možnostmi vključitve mladostnikov, ki zaključijo posebni program vzgoje in izobraževanja.

Informacije  lahko dobijo tudi o podporni skupini Avtizem, ki že 4. leto deluje na šoli in nudi podporo učencem, staršem in strokovnim delavcem, ki se srečujejo s problematiko avtizma. Prav tako so informacije namenjene tudi strokovni javnosti z željo, da bi bolje spoznala pojav avtizma in ga, tako kot druge razvojne težave, lažje sprejemala.

Več informacij o delu na Osnovni šoli »Stanka Vraza« najdete tudi na spletni strani šole.

Zbrane na Dnevu odprtih vrat je v jedilnici šole najprej pozdravila ravnateljica mag. Mojca Visenjak in jim šolo podrobno predstavila,  potem pa so si zbrani šolo tudi ogledali in dobili odgovore na vsa morebitna vprašanja.