Tudi na FACEBOOKU ljudje radi razpravljajo ali kaj “dodajo” o aktualnih temah V Soveniji.
Tudi po zadnjih koruptivnih dejanjih vodilnih, ki jih je ugotovila Komisija za preprečevanje korupcije, ne manjka različnih mnenj…..
Naslovna slika: FACEBOOK