Glede na to, da dolgoletni direktor Javne razvojne agencije občine Ormož (JARe) ZLATKO ZADRAVEC odhaja v pokoj, je Svet Javne razvojne agencije Občine Ormož, dne 19. maja 2020 v Štajerskem tedniku in na Zavodu RS za zaposlovanje objavil javni razpis za prosto delovno mesto direktorja Javne razvojne agencije Občine Ormož.
Na razpis se je prijavilo 6 kandidatov: Matej Rogač, Romeo Varga, Simon Krampač, Mihael Roškar, Jožica Cupac in Urška Petovar.
Svet Javne razvojne agencije Občine Ormož je ugotovil, da sta razpisne pogoje izpolnjevala Matej Rogač in Romeo Varga s katerima so 14. julija 2020 opravili tudi razgovore, končno pa je Svet sprejel sklep, da se za direktorja Javne razvojne agencije Občine Ormož za mandatno dobo petih let, imenuje MATEJ ROGAČ, ki izpolnjuje vse pogoje za zasedbo delovnega mesta direktorja, saj njegove dosedanje izkušnje in vizija razvoja agencije v prihodnjih petih letih delovanja ustrezajo pričakovanjem sveta agencije.

Dolgoletnega direktorja ZLATKA ZADRAVCA bo na JARI občine Ormož zamenjal MATEJ ROGAČ iz Muretincev

Predlog Sveta Javne razvojne agencije občine Ormož je danes na svoji prvi izredni seji potrdil tudi Občinski svet Ormož in sicer z 10 glasovi »za« in dvema proti. Svetnika Emil Trstenjak (SLS) in Jani Ivanuša (SNS) sta glasovanje obstruirala iz razloga, ker predlagani kandidat spet ni domačin. Matej Rogač namreč prihaja iz Sobetincev. Po poklicu je v osnovi zdravstveni tehnik, potem pa je diplomiral še na Pravni fakulteti. Nekateri svetniki so kandidatu tudi zamerili, ker se na izredno sejo ni prišel predstavit osebno, pač pa se je predstavil preko videa in še možnost »video konference« ni delovala tako kot bi bilo treba. Tako, da je svetnikom na vprašanja odgovarjal le zvokovno. Svetnike so zanimale njegove dosedanje izkušnje, predvsem pri pripravi projektov za razpise namenjene gospodarstvu, kmetijstvu in turizmu, ter ohranjanju kulturne dediščine. Svetnik dr.Simon Kolmanič je izpostavil obnovo Jeremičevega mlina; svetnica Veronika Vrbnjak skrb za starejše, in drugo… Med drugim so ga vprašali, zakaj so Ormožani bili tako neuspešni na razpisih za sredstva po Pomurskem zakonu, namreč Matej Rogač je včasih deloval v MPI Murska Sobota, in kasneje v Pomurskem tehnološkem parku – podjetju za pospeševanje gospodarstva v Pomurju, kjer je bil vodja projektov. Zadnje čase pri pripravi različnih projektov deluje kot samostojni podjetnik. Odgovori kandidata so bili preudarni in verjeti je, da ima na področju projektov dejansko vrsto izkušenj, kot je dejal, je 90-odstotkov vseh projektov pri katerih je kdaj koli sodeloval, bilo na različnih razpisih tudi uspešnih.

Matej Rogač bo delovno mesto direktorja JARe občine Ormož nastopil 1. septembra.

Utrinki z današnje 1.izredne seje Občinskega sveta:

POSNETEK SEJE SI BOSTE LAHKO NA PROGRAMU KTV ORMOŽ OGLEDALI V PONEDELJEK, 17. AVGUSTA OB 20.URI. (PONOVITVE BODO NASLEDNJI DAN OB 10.IN 16.URI TER V NEDELJO, 23. AVGUSTA OB 9.URI).