Člani Združenja pridelovalcev sladkorne pese Slovenije (ZPSPS) se bodo danes v Ormožu sestali na ustanovni skupščini Zadruge Kooperative KRISTAL z.o.o..
Glavna dejavnost Zadruge Kooperativa Kristal z.o.o. bo pridelovanje sladkorne pese in s tem povezane dejavnosti. Člani zadruge so lahko fizične in pravane osebe – pridelovalci sladkorne pese in druge pravne osebe, v kolikor je njihova aktivnost in delo interesantno za zadrugo. Vsak član – fizična ali pravna oseba – mora vpisati in vplačati vsaj en obvezen delež katerega vrednost znaša 250,00 evrov, lahko pa vplača tudi prostovoljne deleže do višine manj kot 25 % vrednosti vseh deležev članov.

Izvedli bodo tudi volitve v organe Zadruge. Za predsednika Zadruge, ki bo tudi predsednik Upravnega odbora je predlagan Mirko Kosi; za člane Upravnega odbora Boris Gumilar, Darko Dobnik, prof.dr.Črtomir Rozman; Franc Štih, Slavko Trstenjak, Marko Prelog, Robert Kozar in Franc Obran; za Nadzorni odbor pa Jožef Cigan, Franc Kučan in Marko Kočevar.