PRIPRAVIL: Boris Vukan
Predstavitev knjige ZVONKO MEŠKO – Velik človek iz majhnega kraja

OZVVS Ormož je izdala knjigo ZVONKO MEŠKO – Velik človek iz majhnega kraja, ki smo jo predstavili v soboto, 16. maja 2015 ob 10.00 v domu kulture Sv. Tomaž. Skupaj z Osnovno šolo Sv. Tomaž smo pripravili prečudovito, čustev in spominov polno domoljubno prireditev. Učenci osnovne šole so, pod vodstvom svojim mentorjev, predstavili vsebino knjige, vse skupaj pa so podkrepili z medijsko izjemno sprejemljivim prikazom.
Na odru kulturnega doma je bila ponovno na ogled foto-razstava o delu in življenju Zvonka Meška, tokrat pa so jo dopolnjevali posamezni predmeti, ki jih je Zvonko uporabljal pri svojem delu. Organizatorjem se je pridružil tudi gospod Vesenjak iz AMD Orehova vas tako, da je na ogled postavil obnovljen dirkalni motor iz časov, ko sta skupaj z Zvonkom tekmovala za klubske in državne barve.

Meško Anton – Zvonko se je rodil 21.11.1944 kot šesti otrok družini Meškovih v Lahoncih, kjer je preživel otroška leta. Po končani osnovni in srednji šoli se je zaposlil na Inštitutu Jožefa Štefana v Ljubljani. Po poroki, leta 1971, se je preselil k Svetemu Tomažu, kjer je začel graditi stanovanjsko hišo z delavnicami. V zakonu z Marto Filipič so se mu rodile tri hčerke. Zvonko je bil že kot otrok in pozneje kot odrasla oseba človek z odličnimi darovi, saj so ga krasile zvedavost, raziskovalnost, ustvarjalnost in praktičnost. Narediti sam in kvalitetno je bil njegov moto v življenju. Kot podjetnik se je preizkusil na več področjih. Zlata doba v njegovem podjetniškem delu pa je bilo izdelovanje žebljičkov za obutveno industrijo v Sloveniji in Jugoslaviji. V njegovih delavnicah pri Svetem Tomažu je ob pomoči odličnega strugarja Franca Voršiča nastal tudi kakšen stroj. Le-tega bi jima zavidal marsikateri strojni inženir. Po razpadu Jugoslavije njegov ustvarjalni duh ni odnehal. Za svojo dejavnost je kupil tudi posestvo na Seniku in postavil objekt z dvema strojema za razrez lesa. V zadnjih letih je mnogo časa posvetil lepljeni in stiskani kartonski paleti in jo tudi patentiral. Njegov ustvarjalni duh so krepile številne aktivnosti v planinstvu, motociklizmu, radioamaterstvu, lovstvu, športu in ne nazadnje tudi navtiki. Kljub delu, družini in društvenim aktivnostim je s skrbjo in z zavzetostjo opravljal funkcije v Svetu KS Sveti Tomaž od leta 1989 do 1996. Zveza veteranov vojne za Slovenijo je 1.06.2007 družini Meško za zasluge v vojni za samostojno Slovenijo podelila častni naziv »SLOVENSKA DRUŽINA« in na stanovanjski hiši pri Svetem Tomažu postavila spominsko ploščo. Njegovo pestro življenje je bilo izpopolnjeno tudi z dobrimi deli in s skrbjo za tiste, ki so bili pomoči potrebni. Prerana smrt 18. maja 2009 je pretrgala njegovo življenjsko pot.

Knjigo tvori šest poglavij: Sveti Tomaž , Družina in delo , Konjički , Vojna , Veterani in Spomini. Ob koncu je dodana zahvala vsem soustvarjalcem Zvonkove življenjske poti.

Prispevke so napisali: Mirko Cvetko, Miran Fišer, Ivan Rakuša, Ana Rajh , Stanko Belšak, Marjana Kosi, Ciril Meško, Benjamina Jurič, Mojca Meško , Anton Kirič, Herman Prejac, Ivan Grašič. Jožef Borak, Ciril Ambrož, Silvo Zemljič , Janko Zadravec, Zdravko Petek, Boris Vukan, Saša Fišer.
V knjigi so objavljene fotografije, ki jih je odstopila družina Meško, Ciril Ambrož, Miran Fišer, Boris Vukan in arhiv OZVVS Ormož.
Izdajo knjige so omogočili: Občina Sveti Tomaž, Občina Ormož, “Odontos, specialistična zobna ambulanta, d.o.o.”, Kamnoseštvo Savci Majcen Jože s.p. , Prevozništvo trgovina in storitve Sebastjan Strmšek s. p., Kostanj gostinstvo, trgovina in storitve Kristin Grašič s. p., Posredništvo pri prodaji, gostinstvo, avtopralnica Dejan Kralj s. p., Mesarstvo Sirc Janko s.p., CALA Branko Cajnko s.p. in Vinska klet Jeruzalem Ormož.

Knjigo je uredil uredniški odbor: Miran Fišer, Herman Prejac, Stanko Belšak, Zdravko Petek Fotografije: družina Meško, Ciril Ambrož, Miran Fišer, Boris Vukan, arhiv OZVVS Ormož
Lektorirala: Nadica Granduč
Oblikovala in tehnično uredila ter pripravila celostno podobo prireditve: Saša Fišer
Založilo in izdalo: OZVVS Ormož, zanj Miran Fišer, predsednik Naklada: 300 izvodov
Tisk: Tiskarna Ekart d.o.o.

Na prireditvi so bila vročena tudi priznanja OZVVS :

Srebrno priznanje OZVVS Ormož Tonček MURAD, Miran PETEK, Herman PREJAC

Bronasto priznanje OZVVS Ormož: Stanislav BELŠAK , Tomislav BREZNIK

Znak praporščaka Miran PETEK

Priznanje«BRANITELJI MEJE SREDIŠČE – KOG 1991: Herman PREJAC, Daniel ŠTABUC

Hvala vsem, ki so sodelovali pri nastajanju knjige, prav tako se zahvaljujemo vsem, ki so pripravili prireditev ob predstavitvi knjige in nam omogočili prijetno druženje in obujanje spominov.
Foto: B Vukan
w21

w22

w23

w24

w25

w26

w27