Meteorologi vsega sveta praznujejo
Danes, 23. marca, obeležujemo svetovni dan meteorologije. Na današnji dan pred 61 leti je namreč v veljavo stopila konvencija o Svetovni meteorološki organizaciji, ki je leto kasneje postala specializirana agencija Združenih narodov za področje meteorologije. Letošnji svetovni dan meteorologije poteka v znamenju podnebnih sprememb.

Letošnja tema svetovnega dneva meteorologije, ki jo predlaga Svetovna meteorološka organizacija, je Podnebje za vas (Climate for you). Na problematiko podnebnih sprememb bodo danes opozorili tudi na Agenciji RS za okolje (Arso). Kot so zapisali, lahko v javnosti slišimo zelo nasprotujoča si stališča o vzrokih podnebnih sprememb, resnosti stanja in verjetnih posledicah. Skupaj s Slovenskim meteorološkim društvom bodo zato ob današnjem svetovnem meteorološkem dnevu predstavili izsledke najnovejših analiz in ključnih dejstev o podnebnih spremembah.
Raziskave podnebnih sprememb so postale ena izmed najbolj pomembnih sodobnih aplikacij podnebnih podatkov, največji izziv pa je ločiti med spremembami, ki so posledica človekove dejavnosti in naravnimi podnebnimi spremembami, so zapisali na spletni strani Arsa. Še nikoli ni človeštvo tako kot v sodobnem svetu razpolagalo s sredstvi in možnostmi, da se prilagaja celo najbolj surovim podnebnim razmeram, a kljub temu škoda, ki jo človeštvo utrpi zaradi ekstremnih vremenskih in podnebnih razmer, iz leta v leto vrtoglavo narašča.
Na Arsu opozarjajo, da je prilagajanje na podnebne spremembe nujno, saj bomo le tako lahko zmanjšali našo ranljivost in škodo, ki jo vsako leto utrpimo zaradi podnebnih sprememb. Države, ki se bodo učinkovito in pravočasno prilagajale, bodo v prednosti pred tistimi, ki jim to ne bo uspevalo.
Za upočasnitev podnebnih sprememb bo potrebno spremeniti življenjski slog, uvajati nove, okolju prijaznejše tehnologije, ki bodo okolje manj obremenjevale s toplogrednimi plini. Veliko lahko prispevajo tudi posamezniki, če živijo v skladu s podnebnimi danostmi in varčno uporabljamo energijo, če je le možno pa uporabo fosilnih goriv nadomeščajo z obnovljivimi viri energije, so še zapisali na strani Arsa.