Na Občini Ormož so včeraj, 26. oktobra 2020 z izvajalcem GES d.o.o. iz Celja podpisali gradbeno pogodbo za PRENOVO IN DOGRADITEV VRTCA V PODGORCIH. Pogodbena cena z DDV-ejem znaša 1.440.824,11 EUR. Rok za izvedbo del je 30. september 2021.

Zgradba vrtca v Podgorcih je bila zgrajena leta 1979 po tedanjih normativih z namenom za samo tri oddelke. V teku let se je izkazala potreba po štirioddelčnem vrtcu, tako, da prostor že dolgo ne ustreza več veljavnim normativom. Po večletnih prizadevanjih se bodo tako gradbena dela začela in jeseni prihodnje leto se bodo tudi v Podgorcih ponašali z obnovljenim in dograjenim vrtcem.
Poleg prenove obstoječih vrtčevskih prostorov je načrtovana izgradnja dveh prizidkov v skupni površini dobrih 430 kvadratnih metrov. Z dodatnimi prostori bi omogočili štiri oddelke za sprejem do največ 88 otrok ter skupno novo kuhinjo in jedilnico, s katero bi pridobila tudi tamkajšnja podružnična šola. Prav tako je predvidena zamenjava vira ogrevanja, nabava notranje opreme ter ureditev okolice z zunanjo igralno opremo.

Naslovna fotografija: Gradbena dokumentacija Občina Ormož