V Ormožu so lani resno začeli uresničevati zamisel o razpršenem hotelu, Glede na pomanjkanje nočitvenih kapacitet na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, je s strani Liste oziroma društva »Gradimo prihodnost skupaj« že pred tremi leti padla pobuda, da se na nivoju občine Ormož povežejo turistično prenočitvene kapacitete v obliki »razpršenega hotela«, in ideja je padla na plodna tla. Projektno se je ideje lotil ormoški razvojno-raziskovalni center (RRC), ki pripravlja vse potrebno za pridobitev evropskih sredstev prek lokalne akcijske skupine, strokovno in vsebinsko pa sodeluje zavod za turizem.

Z »razpršenim hotelom« želijo pritegniti lastnike vikendov, ki bi bili pripravljeni svojo nepremičnino urediti za turistično oddajanje. Tako so pripravili dve obliki vključenosti v razpršeni hotel. Prva je namenjena tistim, ki se s to dejavnostjo bolj ali manj že ukvarjajo in bi jim vključitev pomenila samo še dodaten promocijski, rezervacijski in prodajni kanal, druga pa tistim, ki nimajo registrirane dejavnosti in se s tem niti ne bi radi ubadali. Ti bodo svojo nepremičnino dajali v najem, vse od promocije, prodaje, rezervacij do čiščenja bo prevzela skupna služba znotraj RRC in JZ TKŠ.

Včeraj prve motivacijske delavnice za ponudnike nočitev

Trenutno je prijavljenih petnajst zainteresiranih ponudnikov, med njimi so le trije povsem novi, ki se s turizmom prej še niso ukvarjali, in se podajajo na novo področje. RRC v sodelovanju z JZ TKŠ tako ponuja tudi izobraževanja v obliki motivacijski delavnic, in dve sta že potekali včeraj (v soboto). Delavnice so organizirali na dveh lokacijah z željo, da se bodočim ponudnikom čim bolj približajo. Ena je tako potekala v Vinskem vrhu, na turistični kmetiji ZELENA OAZA (Brenholc), druga pa v Središču ob Dravi v restavraciji FOLK.
Zbranim na obeh motivacijskih delavnicah sta predavali dr. Tanja Lešnik Štuhec, univ. dipl. ekon. in Mojca Polak , mag. mark.in prod., ki sta predstavili nekaj dobrih praks, in opozorili na vrsto pomembnih dejstev, ki turistično ponudbo naredi lokalno oziroma ponuja značilnosti danega okolja (lokalna prehrana, znamenitosti, lokalne prireditve…) in načina pristnega življenja. Izpostavili sta tudi povezovanje med ponudniki, ki lahko turistično ponudbo naredi le še pestrejšo in privlačnejšo.
Beseda je tekla tudi o ponudbi prenočišča z zajtrkom, ki bi naj temeljili na lokalno pridelani hrani. (Zaenkrat se še išče ponudnik, ki bi te zajtrke pripravljal in jih turistom dostavljal, v kolikor jih ponudniki prenočišč ne bi pripravljali sami.)

Sodelujoči so se tako seznanili z enim izmed modelov »razpršenega hotela« znotraj Destinacije Jeruzalem, ki bi naj zajemal:
Lokalno verigo nočitvenih kapacitet, ki bi naj vključevala vsaj 7 enot z avtentično ponudbo na oddaljenosti 300 do 500 metrov. (Okrog 30 ležišč)
Izpostavljene lokalne arhitekturne značilnosti in vinsko ponudbo ter pristno opremljenost nočitvenih kapacitet ter udobje v povezavi z wellness storitvami in rekreacijo v naravi.
Trajnostni razvoj, ohranjanje narave ter kulturne dediščine in dostopnost za vse.
Usposobljene potencialne ponudnike za odlične gostitelje in gostoljubno prodajanje celotne destinacije – dodana lokalna vrednost po celoviti verižni vrednosti turističnih produktov.
Vključeno košaro za zajtrk po vzoru TD Bohinj s certifikatom KBZ Bohinjsko in piknik košaro po vzoru ETK »Pri baronu« certificirane z KBZ »Naše boljše«
Gradnjo na lokalni gastronomiji s kratko dobavno verigo, ki sledi gastronomski piramidi Prlekije (polpenzion povezan z gastronomski doživetji pri različnih ponudnikih TD.)

Na koncu delavnic je bila še možnost za debato. Udeležence je zanimal postopek oddaje in splošni tehnični postopki. S katerimi bodo seveda podrobno seznanjeni postopoma.

Razpršeni hotel Jeruzalem Slovenija naj bi po napovedih začel delovati konec letošnjega leta, prve rezervacije bodo verjetno sprejeli za božično-novoletne praznike, predvidoma pa bo na začetku vanj vključenih od deset do petnajst ponudnikov.

Posnetek delavnic bo v kratkem tudi na KTV ORMOŽ.