Objavljamo KOPIJI:

ODPRTO PISMO PREDSEDNIKU VLADE RS DR. MIRU CERARJU

V Ormožu, 31.07.2015

Spoštovani gospod predsednik vlade !

V prilogi Vam pošiljam odprto pismo, ki sem ga pred dvema mesecema poslal vašemu ministru, dr. Petru Gašperšiču, kateremu pa se ni zdelo vredno nanj niti odgovoriti.
Zato isto pismo naslavljam na Vas, kot predsednika vlade, saj menim, da imate drugačen odnos do sogovornikov, sodržavljanov predvsem pa višje standarde komuniciranja od vaših ministrov, kar pa molk zagotovo ni.
Odgovor pričakujem čim prej, najpozneje pa v enem mesecu, saj bom v nasprotnem s problemom, navedenim v odprtem pismu, prisiljen seznaniti evropsko komisijo.

S spoštovanjem in lepimi pozdravi,
Branko Šumenjak
podžupan občine Ormož in
podpredsednik Državnega sveta RS

ODPRTO PISMO MINISTRU ZA IFRASTRUKTURO, DR. PETRU GAŠPERŠIČU

V Ormožu, 31.05.2015

SPOŠTOVANI GOSPOD MINISTER !

Verjetno Vam že presedajo vprašanja in zahteve po izgradnji , obnovi in ureditvi različnih odsekov prometne infrastrukture po vsej Sloveniji, pa vendar je potrebno ta vprašanja vedno znova načenjati in odpirati, saj gre za pomembna vprašanja razvoja posameznih področij, varnost in ne nazadnje tudi vsaj približno enakost državljanov, ne glede na to v katerem delu Slovenije živijo, kar predstavlja tudi ustavno kategorijo.
Predvsem pa je potrebno vedno znova odpirati primere posameznih odsekov cest z »dolgo brado«, katerih gradnje so se že začele, pa so se iz različnih vzrokov zaustavile in se ne nadaljujejo, čeprav so bila v preteklosti že zagotovljena tudi sredstva, v velikih vsotah tudi porabljena, v ostanku pa preusmerjena drugam, danes pa se na teh projektih ne dogaja nič.
V mislih imam hitro cesto Ormož – Gorišnica – Markovci – Ptuj – Hajdina, za katero so bila v preteklosti že dvakrat zagotovljena sredstva, dvakrat se je začela tudi gradnja, a sta izvajalca del Vegrad in Primorje oba končala v stečaju. Od takrat je minilo že nekaj let, a se ne dogaja več nič, kljub temu, da je bilo za to cesto porabljenih že približno 10 mio EUR.
Občine ob predvideni trasi, podpisniki peticij, poslanci, pa tudi sam kot državni svetnik smo že večkrat pristojnim, tudi vašemu ministrstvu predlagali, da se naj gradnja ceste nadaljuje čim prej, a smo do sedaj naleteli na gluha ušesa, oziroma na različne izgovore s ciljem, da do nadaljevanja del ne bi prišlo.
Sam sem v zvezi s to cesto kot državni svetnik glede na svojo pristojnost preko Državnega sveta postavil vašemu ministrstvu že tri krat isto vprašanje. Vsakič vprašanje enemu od treh ministrov, ki ste se zamenjali v tem času odkar traja ta mandat Državnega sveta.
Prvič vprašanje ministru Černaču, ki je v odgovoru obljubil nadaljevanje že začetih del na odseku Ormož – Gorišnica in izbiro trase za naprej, kjer še ni dokončno določena.
Drugič vprašanje ministru Omerzelu, ki je odgovoril, da je gradnja dokler ni določena celotna trasa, nesmiselna in da je nasploh potrebno proučiti smiselnost, upravičenost in potrebnost te ceste.
Tretjič je bilo vprašanje postavljeno Vam in sicer 17.01.2015, a kljub 30 dnevnemu roku, do danes nisem dobil odgovora, za kar najostreje protestiram in zahtevam odgovor takoj !
V tem času, natančneje v času vašega ministrovanja, se je začel oblikovati nov dokument – Strategija razvoja prometne infrastrukture, ki je še v fazi nastajanja, a po mojem vedenju v tem dokumentu hitra cesta Ormož – Hajdina kljub zahtevam in pripombam ni uvrščena kot prioriteta.
Očitno naše dosedanje prošnje, opozorila in zahteve niso imele dovolj velike teže, saj nismo, kot to počnejo drugi, grozili in zato ničesar dosegli.
Sedaj je situacija drugačna. Sedaj zahtevo po izgradnji te ceste povezujemo s projektom nadgradnje železniške infrastrukture na relaciji Pragersko – Hodoš, ki prehaja v končno fazo, brez zgrajene hitre ceste pa ostaja neustrezna, oziroma celo protizakonita rešitev zavarovanja prehoda ceste prvega reda preko infrastrukturno nadgrajene železniške proge na odseku Pragersko – Hodoš v Mihovcih. ( Zakon o varnosti v železniškem prometu, člen 49 )
Da je bilo leta 2008 odločeno, da prehod v Mihovcih ostane nivojski, je odtehtalo prav dejstvo, da se bo zgradila hitra cesta, ki bi prometno razbremenila sedanjo cesto prvega reda in bi jo zato lahko prekategorizirali v nižji rang, s čemer bi seveda zadostili zakonodaji.
Sedaj je situacija taka, da hitra cesta ni zgrajena oziroma se sploh še ne gradi, prehod Mihovci je ostal nivojski in posledica ob zaključku nadgradnje železniške infrastrukture na relaciji Pragersko – Hodoš bo nezakonito stanje na prehodu v Mihovcih.
Glede na to, da se za nadgradnjo železniške infrastrukture črpajo evropska sredstva, bi tako nezakonito stanje po zaključku projekta lahko imelo za posledico kazen, oziroma zahtevo evropske komisije za vračilo evropskih sredstev.
Mislim in upam, da si takega tveganja ne boste privoščili.
Zato pričakujem, da bo v najkrajšem času objavljen razpis za izbiro izvajalca dvakrat že začetih in prekinjenih del za izgradnjo odseka hitre ceste od Ormoža do Gorišnice, da se bodo dela čim prej začela, v nekem dogovorjenem roku tudi končala in da bo na tak način narejen vsaj poskus rešitve nastale neljube, zapletene situacije.
Prepričan sem, da Vam bo v vsestransko korist in zadovoljstvo vseh državljanov, tudi nas, tu daleč od Ljubljane, uspelo urediti nakazani problem. Prav zato ste namreč tudi minister.

Z odličnim spoštovanjem, vas lepo pozdravljam,
Branko Šumenjak,
državni svetnik in podžupan občine Ormož