Branko Šumenjak je na minulih volitvah predstavnikov lokalnih interesov, ki so 22.novembra 2017 potekale v Ljutomeru, ponovno bil izvoljen za člana v DRŽAVNEM SVETU RS. Kandidiral je v osmi volilni enoti, ki zajema 17 občin (Benedikt, Gornja Radgona, Cerkvenjak, Križevci, Lenart, Ljutomer, Ormož, Radenci, Razkržje, Sveta Ana, Sveti Jurij ob Ščavnici, Središče ob Dravi, Veržej, Apače, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž in Sveti Jurij v Slovenskih goricah). Med sedmimi kandidati je prejel največ glasov, devet od štiriindvajset možnih.