Danes se bo ormoški Občinski svet sestal na 13. redni seji. Svetniki bodo predvidoma obravnavali 17 točk dnevnega reda. Tudi tokrat bo v ospredju obravnava Odlokov o občinskih gospodarskih javnih službah in priprava na podelitev koncesij. Na dnevnem redu pa bo tudi obravnava sprememb in dopolnitev odloka o lokacijskem načrtu za obrtno cono in odlok o kategorizaciji občinskih cest. Seznanili se bodo z letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2015; potrdili DIIP za projekt oziroma program energetske sanacije javnih stavb v občini Ormož. Razpravljali pa bodo tudi o ceniku in odpiralnem času za letno kopališče Ormož.