Svetniki bodo na današnji seji najprej ocenili izvajenje Občinskega programa varnosti Občine Ormož v letu 2014; in se potem seznanili z zaključnim računom proračuna Občine Ormož za minulo leto.Sledila bo obravnava Sprememb in dopolnitev Statuta in Poslovnika Občine in seznanitev z delom medobčinske uprave občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Ustanovili bodo tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in določili višino uporabnine za občinsko premoženje. Tudi nadomestnega člana v Svet Javnega zavoda Lekarna Ormož bodo imenovali in podali mnenje o kandidatih za ravnatelja Vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Ormož. Za konec pa bodo obravnavali že nekaj pravnopremožensjkih zadev in izmenjali pobude, predloge in vprašanja.