Ormoški občinski svet se bo danes ob 18.00 uri sestal na izredni seji, kjer bo obravnaval predlog treh svetnikov za razpis referenduma o Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v občini Ormož.
Stanko Podgorelec, Boštjan Štefančič in Vili Trofenik, ki zahtevajo referendum, namreč menijo, da je v Odloku kar nekaj nepravilnosti na škodo občanov, zahteva za referendum pa bo vsaj zadržala njegovo veljavnost.