V Uradnem listu je bil končno objavljen Pravilnik o določitvi olajšav za odmero dohodnine za leto 2016. V primerjavi z letom 2015 je sicer sprememba zgolj ena in sicer meja med drugim in tretjim davčnim razredom:

V skladu z veljavnimi predpisi mora minister za finance določiti zneske olajšav in dohodninsko lestvico najkasneje decembra tekočega leta za naslednje leto. Letos je tako minister Dušan Mramor lovil skrajni rok. Predvideno spremembo meje za dohodnino je sicer Ministrstvo za finance že napovedalo. Glede dohodnine je tako v primerjavi z letošnjim letom le ena sprememba. Premaknjena je meja med drugim in tretjim davčnim razredom iz 18.960,28 evrov na 20.400 evrov.

Lestvica za odmero dohodnine

Lestvica za odmero dohodnine za leto 2016 tako znaša:

Če je neto letna davčna osnova do 8.021,34 evrov znaša dohodnina 16 odstotkov davčne osnove.

Če je neto letna davčna osnova nad 8.021,34 evrov do 20.400 evrov znaša dohodnina 1283,41 evrov in 27 odstotkov davčne osnove nad zneskom 8.021,34 evrov.

Če je neto letna davčna osnova nad 20.400 evrov do 70.907,2 evrov znaša dohodnina 4.625,65 evrov in 41 odstotkov davčne osnove nad zneskom 20.400 evrov.

Če je neto letna davčna osnova nad 70.907,2 evrov znaša dohodnina 25.333,6 evrov in 50 odstotkov davčne osnove nad zneskom 70.907,2 evrov.

Mesečne meje razredov

Če je neto mesečna davčna osnova do 668,44 evrov znaša dohodnina 16 odstotkov davčne osnove.

Če je neto mesečna davčna osnova nad 668,44 evrov do 1.700 evrov znaša dohodnina 106,95 evrov in 27 odstotkov davčne osnove nad zneskom 668,44 evrov.

Če je neto mesečna davčna osnova nad 1.700 evrov do 5.908,93 evrov znaša dohodnina 384,47 evrov in 41 odstotkov davčne osnove nad zneskom 1.700 evrov.

Če je neto mesečna davčna osnova nad 5.908,93 evrov znaša dohodnina 2.127,93 evrov in 50 odstotkov davčne osnove nad zneskom 5908,93 evrov.

Olajšave
Vse olajšave so enake kot letos:

– splošna olajšava znaša 3.302,70 evrov,

– dodatna splošna olajšava za zavezance s skupnimi dohodki do 10.866,37 evrov je 3.217,12 evra,

– dodatna splošna olajšava za zavezance s skupnimi dohodki nad 10.866,37 evrov do 12.570,89 evrov je 1.115,94 evra,

– invalidu s sto odstotno telesno okvaro znaša olajšava 17.658,84 evrov,

– posebna osebna olajšava za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta znaša 2.477,03 evrov,

– posebna olajšava za prvega vzdrževanega otroka znaša 2.436,92 evrov,

– posebna olajšava za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo znaša 8.830,00 evrov,

– za vsakega nadaljnjega vzdrževanega otroka se olajšava za prvega vzdrževanega otroka oziroma olajšava za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo poveča za:

drugega vzdrževanega otroka za 212,32 evrov,

tretjega vzdrževanega otroka za 1.981,62 evrov,

četrtega vzdrževanega otroka za 3.750,93 evrov,

petega vzdrževanega otroka za 5.520,22 evrov,

vse nadaljnje vzdrževane otroke za 1.769,30 evrov,

glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka

– posebna olajšava za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana znaša 2.436,92 evrov

– olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje znaša 2.819,09 evrov