Glede na tragedijo, ki jo zaradi naravnih ujm pravkar doživljajo prebivalci v sosednjih državah Hrvaški, Srbiji in Bosni so se tudi častniki, podčastniki, vojaki in veterani združeni v OZSČ Ormož in OZVVS Ormož odzvali »klicu pomoči«. Organizirali so zbiranje materialnih sredstev (oblačila, obutev, hrana, orodje, osnovna sredstva za preživetje……) za ljudi, ki se pravkar borijo za golo preživetje in so ostali brez vsega.
Skladišče za sprejem reči so organizirali v veteranskem klubu v Ormožu, Kerenčičev trg 5. Organizirali so dežurno službo za prevzem, izvedli promocijo v lokalnem okolju ter uskladili koncept dostave zbranih reči do kriznih območij.
Na vaše prispevke čakajo od 8.00 -11.00 in od 14.00 – 17.00 ure.

Za odziv se vam zahvaljujejo:
Predsednik OZVVS Ormož
Miran FIŠER
Predsednik OZSČ Ormož 
Ernest PLEH
Upravnik kluba veteranov 
OZVVS Ormož Boris VUKAN

Ormož, 19.05.2014