Vodilni partner LAS UE Ormož – Razvojno raziskovalni center RRC Ormož, skupaj z Javnim zavodom TKŠ Ormož ter občinami Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi pripravlja projekt “Razpršeni hotel Jeruzalem Slovenija.”

Glede na pomanjkanje nočitvenih kapacitet na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, je s strani Liste oziroma društva Gradimo prihodnost skupaj že pred tremi leti padla pobuda, da se na nivoju občine Ormož povežejo turistično prenočitvene kapacitete v obliki »razpršenega hotela«. Ideja je padla na plodna tla in se uresničuje. Projekt v sodelovanju z Javnim zavodom za Turizem, kulturo in šport ter z občinami Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž pripravlja Lokalna akcijska skupina – oziroma njen vodilni partner RAZVOJNO RAZISKOVALNI CENTER ORMOŽ. V tem času je tudi že objavljena »Poizvedba zainteresiranosti sodelovanja v hotelu Jeruzalem Slovenija«, namenjena vsem, ki bi se razpršenemu hotelu želeli pridružiti kot sobodajalci.
Obrazec najdete na: info@las-ue-ormoz.si ali info@rrc-ormoz.si.

Kot pravi Matej ROGAČ – direktor RRC ORMOŽ, ( na naslovni fotografiji ), so z uresničevanjem ideje začeli sredi lanskega leta, takrat so tudi že izvedli povpraševanje, in interes za sodelovanje v tovrstnem hotelu je izkazalo 43 ponudnikov nočitvenih kapacitet.

Razpršeni hotel je italijanski model nastanitev v različnih hišah in sobah, ki so na različnih lokacijah v nekem kraju, toda povezane v celoto z dogovorjenimi standardi kakovosti storitev, ki pa tako ponudnikom kot gostom ponuja učinkovite centralizirane storitve (rezervacija, prijava, promocija in podobno. Skupne receptorske storitve bi v Ormožu opravljal TIC v gradu.)
Na tak način bi tako razpršene turistične namestitve z enotnim nastopom postale »hotel«, ki bi z dobro organiziranostjo lahko ponujal večje število nočitvenih kapacitet v vseh treh občinah.

Več v oddaji UTRIP ORMOŽA, 17.marca 2022