Krajevna skupnost Ormož bo na svečanosti ob prazniku KS, ki bo v mesecu septembru 2018, podelila plakete in priznanja za večletno izjemno uspešno delo in dejanja, ki pomembno prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju ljudi, razvoju in ugledu KS Ormož, ne glede na področje delovanja.

Dobitniki so lahko posamezniki, društva in druge organizacije, ki ustrezajo kriterijem PRAVILNIKA O PODELITVI PLAKET IN PRIZNANJ Krajevne skupnosti Ormož, katerega je sprejel svet KS Ormož na svoji 4. redni seji dne 22.4. 2015. (Pravilnik najdete na spletni strani Občine Ormož).
Predloge za plakete in priznanja lahko podajo fizične in pravne osebe, organizacije, skupine ali posamezniki. Nihče ne more predlagati samega sebe. Politične stranke ne morejo podajati predlogov.

Predlog za plaketo ali priznanje mora vsebovati:
– podatke o predlagatelju (ime in priimek oz. naziv, naslov, ime odgovorne osebe…),
– podatke o predlaganem kandidatu (ime in priimek, naslov stalnega bivališča, osnovni podatki o dosedanjem delu),
– jasno opredelitev – se predlaga za plaketo, priznanje ali oboje,
– pisno utemeljitev predloga z dokazili,
– pisno soglasje kandidata k prijavi.

Izbor kandidatov se opravi v roku 10 dni po zaključku razpisnega roka in je v izključni pristojnosti komisije.
Vabimo vas, da podate pisne predloge za:
• Naziv častnega krajana Krajevne skupnosti Ormož,
• Plaketo Krajevne skupnosti Ormož
• Priznanje Krajevne skupnosti Ormož
• Priznanje Krajevne skupnosti Ormož z knjižno nagrado.

Predloge z obrazložitvijo podajte najkasneje do 13.7.2018 v zaprti kuverti na naslov:
KS Ormož, Skolibrova 17, 2270 Ormož, s pripisom »PREDLOGI ZA PRIZNANJA KS«.

Oblikovala: Anja Fras