Policisti so na spletni objavili anketni vprašalnik o ocenah in stališčih prebivalcev o delu policije.

Policija je namreč uspešna toliko, kolikor so z njenim delom zadovoljni ljudje. Zgolj statistični podatki o varnosti, tudi če so še tako ugodni, niso edini dokaz njene uspešnosti. Med ključne kazalce kakovosti in učinkovitosti dela policije zato sodijo tudi ocene in stališča prebivalcev o njenem delu. V slovenski policiji se zavedamo, da lahko javnomnenjske raziskave bistveno izboljšajo razumevanje potreb in pričakovanj javnosti.

Ugotovitve raziskav vzpodbujajo izboljšanje dela policije, kar krepi partnerski odnos med policijo in prebivalci. Vse to prispeva tudi k višji stopnji varnosti za vse prebivalce Slovenije. Dosedanji rezultati javnomnenjskih raziskav, od katerih je bila zadnja izvedena v letu 2014, so pokazali, da je raven zaupanja v slovensko policijo razmeroma visoka. Vendar pa izkazanega zaupanja ne smemo jemati kot nekaj samoumevnega, temveč si moramo z učinkovitim delom in posluhom za potrebe ljudi prizadevati, da bi ga ohranili in celo izboljšali.

V ta namen je za prebivalce pripravljen anketni vprašalnik, ki je dosegljiv na spodnji povezavi in ga lahko med 1. in 30. junijem 2016 izpolnite tudi sami. Sodelovanje v anketi vam bo vzelo 10-15 minut.

Izpolnite anketo o zadovoljstvu z delom policije

Anketa je popolnoma anonimna. Vaši odgovori na anketna vprašanja, ki se shranjujejo v bazo odgovorov, ne vsebujejo nobenih informacij, po katerih bi vas bilo mogoče identificirati. Odgovori na vprašanja niso obvezni, zato je pri vseh samodejno označena možnost Brez odgovora. Slovnična oblika za moški spol se uporablja tudi za ženske.

Za vaš čas in trud se vam zahvaljujemo!